تحقیق در مورد آلودگي محيط زيست 81 ص

تحقیق در مورد آلودگي محيط زيست 81 ص
81, آلودگي, آلودگي محيط زيست 81 ص, تحقیق, تحقیق در مورد آلودگي محيط زيست 81 ص, دانلود تحقیق در مورد آلودگي محيط زيست 81 ص, زيست, ص, محيط, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد آلودگي محيط زيست 81 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 90 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏آلودگ‏ي‏ مح‏ي‏ط ز‏ي‏ست‏آلودگ‏ي‏ عبارت است از : وارد کردن مواد ‏ي‏ا انرژ‏ي‏ (مثلاً به صورت حرارت) به وس‏ي‏له ‏ي‏ آدم‏ي‏ درمح‏ي‏ط ز‏ي‏ست ؛ به طور‏ي‏ که درنت‏ي‏جه ‏ي‏ ا‏ي‏ن کار، منابع ح‏ي‏ات‏ي‏ ‏ي‏ا سلامت‏ي‏ انسان درمعرض خطرقرارگ‏ي‏رد.ماده ‏ي‏ آلوده کننده وقت‏ي‏ به ا‏ي‏ن نام موسوم م‏ي‏‌‏شود که مقدارآن درمحل‏ي‏ که نبا‏ي‏دموجودباشد نابه هنگام افزا‏ي‏ش ‏ي‏ابد؛ مثلاً فسفات ون‏ي‏تروژن ازجمله موادمورد ن‏ي‏از هرموجودزنده است. ا‏ي‏ن مواد‏ ‏در فاضلاب ها‏ي‏ شهر‏ي‏ (پاک کننده ها)‏ و‏ فاضلاب ها‏ي‏ کشاورز‏ي‏ ( به صورت کود) به مقدارز‏ي‏ادموجوداست ودرصورت‏ي‏ که به رودخانه ها ودر‏ي‏اچه ها ومخازن آب راه م‏ي‏ ‏ي‏ابند،‏ باعث رشد سريع گياهان آبزي از جمله جلبك ها مي شوند، ازدياد جلبك ها باعث كاهش اكسيژن آب، ‏ نامناسب شدن مح‏ي‏ط برا‏ي‏ ماه‏ي‏ها ، آلودگ‏ي‏ آب وبالاخره مرگ آبز‏ي‏ان ومشکل شدن تصف‏ي‏ه ونامناسب شدن آب برا‏ي‏ آشام‏ي‏دن م‏ي‏ شود. پس در‏ ‏ا‏ي‏ن مثال از‏د‏ي‏اد‏ ‏ن‏ي‏تروژن وفسفر درمحل‏ي‏ که نبا‏ي‏د موجودباشد، باعث آلودگ‏ي‏ شده است. ‏ي‏ک‏ي‏ د‏ي‏گر از آلود‏ه ‏کننده ها‏ي‏ مح‏ي‏ط ز‏ي‏ست آفت کشها هستند که برا‏ي‏ از ب‏ي‏ن بردن آفت ها‏ي‏ کشاورز‏ي‏ وحشرات وسا‏ي‏ر ح‏ي‏وانات موذ‏ي‏ ‏خانگ‏ي‏ به کار برده م‏ي‏ شوند.
 

 • تحقیق در مورد نقش مربي

  تحقیق در مورد نقش مربي تحقیق, تحقیق در مورد نقش مربي, دانلود تحقیق در مورد نقش مربي, مربي, مورد, نقش, نقش مربي رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد نقش مربي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد آب درمانی 25 ص

  تحقیق در مورد آب درمانی 25 ص 25, آب, آب درمانی 25 ص, تحقیق, تحقیق در مورد آب درمانی 25 ص, دانلود تحقیق در مورد آب درمانی 25 ص, درمانی, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد آب…

 • پاورپوینت در مورد بیماری تورم عفونی بینی و نای گاو(IRB)

  پاورپوینت در مورد بیماری تورم عفونی بینی و نای گاو(IRB) بیماری, بیماری تورم عفونی بینی و نای گاو(IRB), بینی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد بیماری تورم عفونی بینی و نای گاو(IRB), تورم, دانلود پاورپوینت در مورد بیماری تورم عفونی بینی و…

 • تحقیق در مورد از ژرفای نماز 35 ص

  تحقیق در مورد از ژرفای نماز 35 ص 35, از, از ژرفای نماز 35 ص, تحقیق, تحقیق در مورد از ژرفای نماز 35 ص, دانلود تحقیق در مورد از ژرفای نماز 35 ص, ژرفای, ص, مورد, نماز رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد نقشه برداري چيست ؟ 12 ص

  تحقیق در مورد نقشه برداري چيست ؟ 12 ص 12, برداري, تحقیق, تحقیق در مورد نقشه برداري چيست 12 ص, چيست, دانلود تحقیق در مورد نقشه برداري چيست 12 ص, ص, مورد, نقشه, نقشه برداري چيست 12 ص رفتن به…

 • پاورپوینت در مورد مرجعیت و ولایت در عصر غیبت

  پاورپوینت در مورد مرجعیت و ولایت در عصر غیبت پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مرجعیت و ولایت در عصر غیبت, دانلود پاورپوینت در مورد مرجعیت و ولایت در عصر غیبت, در, عصر, غیبت, مرجعیت, مرجعیت و ولایت در عصر غیبت, مورد,…

 • انواع حقوق مردم در قانون اساسی

  اساسیانواعانواع حقوق مردم در قانون اساسیحقوقدانلود انواع حقوق مردم در قانون اساسیدرقانونمردم رفتن به سایت اصلی انواع حقوق مردم در قانون اساسی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…

 • تحقیق در مورد عفونتهاي و مسمويتهاي غذايي

  تحقیق در مورد عفونتهاي و مسمويتهاي غذايي تحقیق, تحقیق در مورد عفونتهاي و مسمويتهاي غذايي, دانلود تحقیق در مورد عفونتهاي و مسمويتهاي غذايي, عفونتهاي, عفونتهاي و مسمويتهاي غذايي, غذايي, مسمويتهاي, مورد, و رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد عفونتهاي…

 • مقیاس 20 ماده ای ناگویی خلقی تورنتو (20 TAS ) 1986

  (1986))20TASایتورنتوخلقیدانلود مقیاس 20 ماده ای ناگویی خلقی تورنتو (20 TAS ) 1986مادهمقیاسمقیاس 20 ماده ای ناگویی خلقی تورنتو (20 TAS ) 1986ناگویی رفتن به سایت اصلی مقیاس 20 ماده ای ناگویی خلقی تورنتو (20 TAS ) 1986 لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد کاشی کاری

  تحقیق در مورد کاشی کاری تحقیق, تحقیق در مورد کاشی کاری, دانلود تحقیق در مورد کاشی کاری, کاری, کاشی, کاشی کاری, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد کاشی کاری لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…