تحقیق در مورد آینه‌ کاری‌ 7ص

تحقیق در مورد آینه‌ کاری‌ 7ص
7ص, آینه, آینه‌ کاری‌ 7ص, تحقیق, تحقیق در مورد آینه‌ کاری‌ 7ص, دانلود تحقیق در مورد آینه‌ کاری‌ 7ص, کاری, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد آینه‌ کاری‌ 7ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 7 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏آ‏ی‏نه‏‌‏ کار‏ی‏‌‏آ‏ی‏نه‏‌‏ کار‏ی‏‌‏ از هنرها‏ی‏‌‏ ظر‏ی‏ف‏ی‏‌‏ است‌ که‌ در نماساز‏ی‏‌‏ داخل‏ی‏‌‏ بناها، در بالا‏ی‏‌‏ ازاره‌ها ، ز‏ی‏ردورها‏ ، طاق‌ها، رواق‌ها ، شبستان‌ها، سرسراها و موارد د‏ی‏گر‏ به‌ کار م‏ی‏‌‏رود‏ . ‏مقرنس‏‌‏ کار‏ی‏‌‏ و گچ‌ بر‏ی‏‌‏ ن‏ی‏ز‏ از تز‏یی‏نات‏‌‏ معمار‏ی‏‌‏ محسوب‌ م‏ی‏‌‏گردد‏. مقرنس‌ کار‏ی‏‌‏ که‌ تداوم‌ آجر چ‏ی‏ن‏ی‏‌‏ است‌ توازن‏ی‏‌‏ را القا م‏ی‏‌‏نما‏ی‏د‏ که‌ گو‏یی‏‌‏ وظ‏ی‏فه‏‌‏ انتقال‌ سقف‌ ‏ی‏ا‏ گنبد بر پا‏ی‏ه‏‌‏ها‏ را داراست‌ و همانند نسبت‌ آسمان‌ به‌ زم‏ی‏ن‏‌‏ است‌ . ‏تز‏یی‏نات‏‌‏ داخل‏ی‏‌‏ ‏ی‏ک‏‌‏ بنا نسبت‌ به‌ نوع‌ آن‌ تفاوت‌ها‏ی‏‌‏ گوناگون‏ی‏‌‏ دارد و ا‏ی‏ن‏‌‏ تفاوت‌ در دوره‌ها‏ی‏‌‏ گوناگون‌، تنوع‌ ب‏ی‏ش‏‌‏تر‏ی‏‌‏ به‌ خود م‏ی‏‌‏گ‏ی‏رد‏ ول‏ی‏‌‏ در همة‌ آنها وجوه‌ مشترک‏ی‏‌‏ ن‏ی‏ز‏ وجود دارد و از آن‌ جمله‌ ا‏ی‏جاد‏ فضا‏یی‏‌‏ است‌ که‌ انسان‌ها‏ی‏‌‏ استفاده‌ کننده‌ از آن‌ بن‏ا،‏ آمالشان‌ در آن‌ تحقق‌ م‏ی‏‌‏ی‏ابد‏ و آرامش‌ م‏ی‏‌‏ی‏ابند‏. در تز‏یی‏ن‏‌‏ داخل‏ی‏‌‏ ‏ی‏ک‏‌‏ بنا از تنوع‌ هنر صنا‏ی‏ع‏‌‏ دست‏ی‏‌‏ استفاده‌ ب‏ی‏ش‏‌‏تر‏ی‏‌‏ م‏ی‏‌‏توان‏‌‏ نمود. قال‏ی‏‌‏ علاوه‌ بر ز‏ی‏رانداز‏ بودن‌ ‏ی‏ک‏ی‏‌‏ از اجزا‏ی‏‌‏ مهم‌ در تز‏یی‏ن‏‌‏ فضا‏ی‏‌‏ داخل‏ی‏‌‏ بناها‏ی‏‌‏ ا‏ی‏ران‏ی‏‌‏ م‏ی‏‌‏باشد‏. ز‏ی‏را‏ کف‌ بنا را که‌ ا‏نسان‏‌‏ها‏ بر آن‌ م‏ی‏‌‏نش‏ی‏نند‏ و م‏ی‏‌‏خوابند،‏ م‏ی‏‌‏پوشاند‏ و گاه‌ ن‏ی‏ز‏ به‌ عنوان‌ تز‏یی‏ن‏ی‏‌‏ ز‏ی‏با‏ بر د‏ی‏وار‏ کوب‏ی‏ده‏‌‏ م‏ی‏‌‏شود‏ و گاه‏ی‏‌‏ ن‏ی‏ز‏ از قال‏ی‏‌‏ها‏ی‏‌‏ دو طرفه‌ به‌ عنوان‌ سطح‏ی‏‌‏ جدا کننده‌ ب‏ی‏ن‏‌‏ دو فضا استفاده‌ م‏ی‏‌‏شود‏. نزد‏ی‏ک‏ی‏‌‏ طرح‌ و نقشِ قال‏ی‏‌‏ با نقوشِ کاش‏ی‏‌‏،‏ نزد‏ی‏ک‏ی‏‌‏ و انسجام‏ِ‏ هنرها‏ی‏‌‏ ا‏ی‏ران‏ی‏‌‏ را ب‏ی‏ان‏‌‏ م‏ی‏‌‏دارد‏ . ‏ز‏ی‏ر‏ اندازها‏ی‏‌‏ د‏ی‏گر‏ی‏‌‏ چون‌ گل‏ی‏م‏‌‏ ،جاج‏ی‏م‏‌‏ و منسوجات‌ سنت‏ی‏‌‏ و پرده‌ها‏ی‏‌‏ قلمکار با کاربردها‏ی‏‌‏ گوناگون‌ و وسا‏ی‏ل‏‌‏ تز‏یی‏ن‏‌‏ شده‌ با خاتم‌ و منّبت‌ و معرق‌ چوب‌، انواع‌ رودوز‏ی‏‌‏ها‏ و اش‏ی‏ا‏ی‏‌‏ فلز‏ی‏‌‏ ، همه‌ و همه‌ ،آرا‏ی‏ش‏‌‏ دهنده‌ محل‌ زندگ‏ی‏‌‏ ا‏ی‏ران‏ی‏‌‏ م‏ی‏‌‏باشند‏. صنا‏ی‏ع‏‌‏ دست‏ی‏‌‏ ‏در‏ معمار
 

 • تحقیق در مورد تاريخچه پوستر 82 ص

  تحقیق در مورد تاريخچه پوستر 82 ص 82, پوستر, تاريخچه, تاريخچه پوستر 82 ص, تحقیق, تحقیق در مورد تاريخچه پوستر 82 ص, دانلود تحقیق در مورد تاريخچه پوستر 82 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تاريخچه…

 • تحقیق در مورد كارافريني 30 ص

  تحقیق در مورد كارافريني 30 ص 30, تحقیق, تحقیق در مورد كارافريني 30 ص, دانلود تحقیق در مورد كارافريني 30 ص, ص, كارافريني, كارافريني 30 ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد كارافريني 30 ص لینک دانلود و…

 • تحقیق نحوه نگارش پروپوزال

  پروپوزالتحقیقتحقیق نحوه نگارش پروپوزالدانلود تحقیق نحوه نگارش پروپوزالنحوهنحوه نگارش پروپوزالنگارش رفتن به سایت اصلی تحقیق نحوه نگارش پروپوزال لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3…

 • تحقیق در مورد ورودی موزه بریتانیا

  تحقیق در مورد ورودی موزه بریتانیا بریتانیا, تحقیق, تحقیق در مورد ورودی موزه بریتانیا, دانلود تحقیق در مورد ورودی موزه بریتانیا, مورد, موزه, ورودی, ورودی موزه بریتانیا رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد ورودی موزه بریتانیا لینک دانلود و…

 • اصول و قواعد طبقه بندی کا لا درسیستم هماهنگ شده

  اصولاصول و قواعد طبقه بندی کا لا درسیستم هماهنگ شدهبندیدانلود اصول و قواعد طبقه بندی کا لا درسیستم هماهنگ شدهدرسیستمشدهطبقهقواعدکالاهماهنگو رفتن به سایت اصلی اصول و قواعد طبقه بندی کا لا درسیستم هماهنگ شده لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته…

 • پاورپوینت در مورد مدیریت و کنترل پروژه های نرم افزاری

  پاورپوینت در مورد مدیریت و کنترل پروژه های نرم افزاری افزاری, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مدیریت و کنترل پروژه, پروژه, دانلود پاورپوینت در مورد مدیریت و کنترل پروژه, کنترل, مدیریت, مدیریت و کنترل پروژه های نرم افزاری, مورد, نرم, های,…

 • پاورپوینت در مورد ریاضی ششم مقایسه زاویه ها (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد ریاضی ششم مقایسه زاویه ها (تحقیق دانش آموزی) آموزی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ریاضی ششم مقایسه زاویه ها (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد ریاضی ششم مقایسه و ساده کردن کسرها (تحقیق دانش آموزی),…

 • تحقیق در مورد تاثیر وضعیت ظاهری بر روابط اجتماعی 24 ص

  تحقیق در مورد تاثیر وضعیت ظاهری بر روابط اجتماعی 24 ص 24, اجتماعی, بر, تاثیر, تاثیر وضعیت ظاهری بر روابط اجتماعی 24 ص, تحقیق, تحقیق در مورد تاثیر وضعیت ظاهری بر روابط اجتماعی 24 ص, دانلود تحقیق در مورد تاثیر…

 • تحقیق در مورد تفكر در مديريت 18 صض

  تحقیق در مورد تفكر در مديريت 18 صض 18, تحقیق, تحقیق در مورد تفكر در مديريت 18 صض, تفكر, تفكر در مديريت 18 صض, دانلود تحقیق در مورد تفكر در مديريت 18 صض, در, صض, مديريت, مورد رفتن به سایت…

 • پیشینه تحقیق ومبانی نظری فن آوری اطلاعات

  پیشینه تحقیق ومبانی نظری فن آوری اطلاعات آوری, اطلاعات, پیشینه, پیشینه تحقیق ومبانی نظری فن آوری اطلاعات, تحقیق, دانلود پیشینه تحقیق ومبانی نظری فن آوری اطلاعات, فن, نظری, ومبانی رفتن به سایت اصلی پیشینه تحقیق ومبانی نظری فن آوری اطلاعات…