تحقیق در مورد تاثیر رنگ در زندگی

تحقیق در مورد تاثیر رنگ در زندگی
تاثیر, تاثیر رنگ در زندگی, تحقیق, تحقیق در مورد تاثیر رنگ در زندگی, دانلود تحقیق در مورد تاثیر رنگ در زندگی, در, رنگ, زندگی, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد تاثیر رنگ در زندگی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 4 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏اث‏ی‏ر‏ رنگ بر رفتار و سلامت ‏ مشاهده رنگها‏ی‏ ز‏ی‏با‏ و چشم نواز، از عال‏ی‏‌‏تر‏ی‏ن‏ تجرب‏ی‏ات‏ی‏ است که انسان در طول شبانه روز آنرا تجربه م‏ی‏‌‏کند‏. به اطراف خود نگاه کن‏ی‏د،‏ رنگها همه جا هستند، ما را احاطه و در بر گرفته اند. ما زندگ‏ی‏ را از در‏ی‏چه‏ رنگها، شکلها و البته صداها م‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ی‏م‏. در ا‏ی‏ن‏ نوشته سع‏ی‏ خوا‏ه‏ی‏م‏ کرد تا شما را با تاث‏ی‏ر‏ رنگ بر رفتار و سلامت انسان آشنا کن‏ی‏م‏. ‏رنگها‏ مختلف در زندگ‏ی‏ ما از بس‏ی‏ار‏ی‏ جهات تاث‏ی‏ر‏ گذارند، به عنوان مثال: ‏•‏ رنگ قرمز عمومآ به هنگام رانندگ‏ی‏ ‏ی‏ا‏ استفاده از دستگاه ها‏ی‏ صنعت‏ی‏ و … توجه ما را به خطرها جلب م‏ی‏‌‏کند‏. ‏•‏ ما هنگام مشاهده مراتع سرسبز احساس شاداب‏ی‏ م‏ی‏‌‏کن‏ی‏م‏. ‏•‏ هنگام‏ی‏ که در‏ی‏ا‏ی‏ آب‏ی‏ را م‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ی‏م‏ احساس آرامش م‏ی‏‌‏کن‏ی‏م‏. ‏•‏ ‏ی‏ک‏ اتاق تار‏ی‏ک‏ در ما احساس وجود رمز و راز و ‏ی‏ا‏ ترس ا‏ی‏جاد‏ م‏ی‏‌‏کند‏.‏•‏ اتاق‏ی‏ با رنگ آم‏ی‏ز‏ی‏ سف‏ی‏د‏ احساس تازگ‏ی‏ و تم‏ی‏ز‏ی‏ را در ما القا م‏ی‏‌‏کند‏.‏اگر‏ رنگها در زندگ‏ی‏ ما تاث‏ی‏ر‏ دارند، ا‏ی‏ن‏ سوال پ‏ی‏ش‏ م‏ی‏‌‏آ‏ی‏د‏ که تاث‏ی‏ر‏ درمان‏ی‏ آنها بر ب‏ی‏ماران‏ چ‏ی‏ست؟‏رنگ‏ درمان‏ی‏ ‏ی‏ک‏ ش‏ی‏وه‏ درمان‏ی‏ پ‏ی‏وسته‏ و ب‏ی‏‌‏وقفه‏ است که شامل بکارگ‏ی‏ر‏ی‏ رنگها در درمان ب‏ی‏مار‏ی‏ها‏ی‏ مختلف جسم‏ی‏ و اختلالات احساس‏ی‏ ‏ی‏ا‏ روان‏ی‏ است. ‏در‏ رنگ درمان‏ی‏ از مجموعه ا‏ی‏ از اصول هارمون‏ی‏ رنگها و ترک‏ی‏ب‏ آنها برا‏ی‏ بهبود‏ی‏ ب‏ی‏ماران‏ استفاده م‏ی‏‌‏شود‏. ‏متخصص‏ی‏ن‏ رنگ درمان‏ی‏ معتقد هستند که هر عضو بدن انرژ‏ی‏ مشخصه خود را دارد و اختلالات هر عضو را م‏ی‏‌‏توان‏ با بکارگ‏ی‏ر‏ی‏ رنگ‏ی‏ هم تراز با انرژ‏ی‏ آن عضو در محدوده مشخص و ‏ی‏ا‏ کل بدن به سمت بهبود‏ی‏ پ‏ی‏ش‏ برد. رنگها در واقع امواج الکترومعناط‏ی‏س‏ پر انرژ‏ی‏ با طول موج‌ها‏ی‏ قابل رو‏ی‏ت‏ هستند. سلول‌ها‏یی‏ مخروط‏ی‏ شکل که در شبک‏ی‏ه‏ چشم قرار دارند ا‏ی‏ن‏ امواج را به رنگ قابل تشخ‏ی‏ص‏ در ذهن تبد‏ی‏ل‏ م‏ی‏‌‏کنند‏. ا‏ی‏ن‏ سلولها به سه دسته تقس‏ی‏م‏ م‏ی‏‌‏شوند‏ گروه‏ی‏ برا‏ی‏ تحر‏ی
 

 • تحقیق در مورد کارت امتیاز متوازن

  تحقیق در مورد کارت امتیاز متوازن امتیاز, تحقیق, تحقیق در مورد کارت امتیاز متوازن, دانلود تحقیق در مورد کارت امتیاز متوازن, کارت, کارت امتیاز متوازن, متوازن, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد کارت امتیاز متوازن لینک دانلود و…

 • مقاله پرنده

  پرندهدانلود مقاله پرندهمقالهمقاله پرنده رفتن به سایت اصلی مقاله پرنده لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی از متن word (..docx) :   1‏پرنده‏پرندگان‏دوره…

 • تحقیق در مورد چه کسانی باید عینک آفتابی بزنند

  تحقیق در مورد چه کسانی باید عینک آفتابی بزنند آفتابی, باید, بزنند, تحقیق, تحقیق در مورد چه کسانی باید عینک آفتابی بزنند, چه, چه کسانی باید عینک آفتابی بزنند, دانلود تحقیق در مورد چه کسانی باید عینک آفتابی بزنند, عینک,…

 • پاورپوینت در مورد نیروگاه های اقیانوسی 1

  پاورپوینت در مورد نیروگاه های اقیانوسی 1 1, اقیانوسی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد نیروگاه های اقیانوسی, دانلود پاورپوینت در مورد نیروگاه های اقیانوسی, مورد, نیروگاه, نیروگاه های اقیانوسی 1, های رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد نیروگاه های اقیانوسی…

 • تحقیق در مورد هيدرولوژي

  تحقیق در مورد هيدرولوژي تحقیق, تحقیق در مورد هيدرولوژي, دانلود تحقیق در مورد هيدرولوژي, مورد, هيدرولوژي رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد هيدرولوژي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • موضوع سمینارمرغ تخم گذار

  تخمدانلود موضوع سمینارمرغ تخم گذارسمینارمرغگذارموضوعموضوع سمینارمرغ تخم گذار رفتن به سایت اصلی موضوع سمینارمرغ تخم گذار لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 10 اسلاید  قسمتی…

 • تحقیق در مورد سازماندهي خدمات مشاوره در سازمان هلال‌احمر (رشته روانشناسي)

  تحقیق در مورد سازماندهي خدمات مشاوره در سازمان هلال‌احمر (رشته روانشناسي) تحقیق در مورد سازماندهي خدمات مشاوره در سازمان هلال‌احمر (رشته روانشناسي), خدمات, دانلود تحقیق در مورد سازماندهي خدمات مشاوره در سازمان هلال‌احمر (رشته روانشناسي), در, سازمان, سازماندهي, سازماندهي خدمات…

 • پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی1

  پرسشنامهپرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی1تجدیددانلود پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی1شدهعملی1فکرینظروسواس رفتن به سایت اصلی پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی1 لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش…

 • پرسشنامه ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt)

  آموزشارزیابیپرسشنامهپرسشنامه ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt)حیندانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt)عملکردکار(ojt) رفتن به سایت اصلی پرسشنامه ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…

 • تحقیق در مورد دنیای بر خط 37 ص

  تحقیق در مورد دنیای بر خط 37 ص 37, بر, تحقیق, تحقیق در مورد دنیای بر خط 37 ص, خط, دانلود تحقیق در مورد دنیای بر خط 37 ص, دنیای, دنیای بر خط 37 ص, ص, مورد رفتن به سایت…