تحقیق در مورد تاثیر كم خونی فقر آهن بر میزان هموگلوبین A2 مقایسه مقادیر

تحقیق در مورد تاثیر كم خونی فقر آهن بر میزان هموگلوبین A2 مقایسه مقادیر
آهن, بر, تاثیر, تاثیر كم خونی فقر آهن بر میزان هموگلوبین A2 مقایسه مقادیر, تحقیق در مورد تاثیر كم خونی فقر آهن بر میزان هموگلوبین A2 مقایسه مقادیر, خونی, دانلود تحقیق در مورد تاثیر كم خونی فقر آهن بر میزان هموگلوبین A2 مقایسه مقادیر, فقر, كم, میزان, هموگل

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد تاثیر كم خونی فقر آهن بر میزان هموگلوبین A2 مقایسه مقادیر
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 7 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏بررسی ميزان به کارگيری راهبردهای مطالعه و يادگيری دانشجويان لاله حسينی شهيدی و همكاران‏افق دانش؛ مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني گناباد دوره 11؛ شماره 1؛ سال 1384‏24‏24‏تاثیر كم خونی فقر آهن بر میزان هموگلوبین A2‏ و مقایسه مقادیر ‏خون شناسی دركم خونی فقر آهن با تالاسمی مینور‏چکیده ‏زمينه و هدف:‏ ‏شایعترین كم خوني های هیپو كروم _ میكروسیتر كم خونی فقر آهن و تالاسمی منیور می باشند.‏ ‏هر دو این بیماریها در ایران شایع بوده و تشخیص و افتراق این دو به خصوص در مواردی مانند مشاوره های ازدواج از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. با توجه به نتایج برخی مطالعات كه كم خونی فقر آهن به علت كاهش میزان HbA2‏ می تواند منجر به نتایج كاذب در تشخیص بتا تالاسمی هتروزیگوت گردد، در این مطالعه به بررسی تاثیر كم خونی فقر آهن بر روی میزان HbA2‏ می پردازیم. همچنین مقادیر خون شناسی موجود در CBC‏ این دو بیماری را نیز با یكدیگر مقایسه می نمائیم.‏روش بررسي:‏ ‏در این مطالعه آینده نگر 291 نفر، شامل گروه كنترل طبیعی، افراد مبتلا به آلفا و بتا‏ ‏تالاسمی مینور، افراد مبتلا به كم خونی فقر آهن و افرادی كه ابتلاء توام بتا‏ ‏تالاسمی و كم خونی فقر آهن را داشتند مورد بررسی قراردادیم. از تمامی بیماران CBC‏، اندازه گیری سطح سرمی فریتین، آهن، TIBC‏ و الكتروفورز هموگلوبین در PH‏ قلیائی بعمل آمد. پس از آن بیماران را براساس معیارهای تشخیصی در گروه های مختلف قرار داده و با استفاده از نرم افزار SPSS‏ و روشهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.‏يافته ها‏:‏ ‏میزان HbA2‏ به ترتیب در افراد طبیعی 4/0‏±‏9/2% و در مبتلایان به كم خونی فقر آهن و‏‏ 6/0 ‏±‏7/2% بود. همچنین میزان HbA2‏ در افراد مبتلا به بتا تالاسمی منیور 9/0‏ ‏±‏6/5% و در افراد مبتلا به ابتلاء همزمان بتاتالاسمی و كم خونی فقر آهن 1‏ ‏±‏7/4% بود. اختلافات ذكر شده در میزان HbA2‏ بین افراد طبیعی و افراد مبتلا به فقر آهن و همچنین بین افراد مبتلا به بتا تالاسمی مینور و افراد با ابتلاء همزمان تالاسمی و فقر آهن معنی دار می باشد. تعداد RBC‏ و مقدار هموگلوبین، Hct‏، MCH‏ و MCHC‏ در افراد مبتلا به بتا تالاسمی مینور نسبت به كم خونی آنمی فقر آهن بصورت معنی داری بالاتر بود. اما میزان MCV‏ بین این دو گروه اختلاف معنی داری نداشت. در هر دو گروه از بیماران RDW‏ افزایش نشان می داد اما این افزایش در كم خونی فقر آهن بیشتر بود.‏نتیجه گیری:‏ ‏آنمی فقر آهن میتواند منجر به کاهش میزان HbA2‏ گردد. این امر بویژه در موارد همزمانی توام IDA‏ ‏ و بتا تالاسمی مینور گاها منجر به نتایج کاذب تش‏خ‏یصی می گردد. بنا بر این در صورت هر گونه شک احتمالی در تشخیص بتا تالاسمی مینور در زمینه IDA‏ ، بهتر است الکتروفورز هموگلوبین پس از درمان کم خوني صورت گیرد.‏کلید‏وا‏‍‏ژه ها‏:‏ ‏هموگلوبین ‏،‏ A2‏ تالاسمی مینور، کم خونی، الکتروفورز هموگلوبین، فقر آهن‏افق دانش‏؛‏ مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني گناباد (دوره 11؛ شماره ‏4‏؛ سال 1384) ‏تاثیر كم خونی فقر آهن بر میزان هموگلوبین A2‏ و مقایسه مقادیر خون شناسی در‏… دکتر محمد رضا كرامتي و همكاران‏افق دانش؛ مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني گناباد دوره 11؛ شماره ‏4‏؛ سال 1384 ‏26‏29‏مقدمه‏شایعترین بیماریهای با تظاهرات كم خونی هیپو كروم _ میكروسیتر،‏ ‏كم خونی فقر آهن(IDA‏) و صفت تالاسمی (تالاسمی مینور) می باشند(2‏،‏1). كم خونی ‏فقر ‏آهن و كمبود ذخایر آهن در بدن در ایران شایع می باشد( 4‏،‏3). از طرفی بتالاسمی در نواحی خاص جغرافیایی از جمله منطقه مدیترانه شایع می باشد. هم اكنون بیش از 25000 بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور در ایران وجود دارد(5). شیوع صفت بتا‏ ‏تالاسمی در برخی نقاط ایران بین%4-3 است(7‏،‏6). بنابراین تشخیص آزمایشگاهی تالاسمی ها بخصوص به دلیل افزایش نیاز به شناسائی قبل از تولد اختلالات ساخت زنجیره گلوبین با اهمیت بوده و ارزیابی زیر گروههای هموگلوبین برای این امر مهم می باشند(9و8). تشخیص ناقلین بتاتالاسمی بر اساس افزایش سطح
 

 • تحقیق در مورد پروتکل ها و DNS

  تحقیق در مورد پروتکل ها و DNS (DNS), پروتکل, پروتکل ها و DNS, تحقیق, تحقیق در مورد پروتکل ها و DNS, دانلود تحقیق در مورد پروتکل ها و DNS, مورد, ها, و رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد پروتکل…

 • پاورپوینت در مورد تفكر استراتژيك

  پاورپوینت در مورد تفكر استراتژيك استراتژيك, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تفكر استراتژيك, تفكر, تفكر استراتژيك, دانلود پاورپوینت در مورد تفكر استراتژيك, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد تفكر استراتژيك لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد تحلیل محیطی صنعت پتروشیمی ایران با رویکرد استراتژیک ( بررسی فرصتها و تهدیدها )

  پاورپوینت در مورد تحلیل محیطی صنعت پتروشیمی ایران با رویکرد استراتژیک ( بررسی فرصتها و تهدیدها ) پاورپوینت در مورد تحلیل محیطی صنعت پتروشیمی ایران با رویکرد استراتژیک ( بررسی فرصتها و تهدیدها ), تحلیل محیطی صنعت پتروشیمی ایران با…

 • تحقیق در مورد حافظه DRAM

  تحقیق در مورد حافظه DRAM DRAM, تحقیق, تحقیق در مورد حافظه DRAM, حافظه, حافظه DRAM, دانلود تحقیق در مورد حافظه DRAM, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد حافظه DRAM لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق بازی های المپیک

  المپیکبازیبازی های المپیکتحقیقتحقیق بازی های المپیکدانلود تحقیق بازی های المپیکهای رفتن به سایت اصلی تحقیق بازی های المپیک لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3…

 • رفتار درمانی

  دانلود رفتار درمانیدرمانیرفتاررفتار درمانی رفتن به سایت اصلی رفتار درمانی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 23 اسلاید  قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :   بسم…

 • گزارش تخصصی آموزگار و دبیر : راه حل های بهبود مشکلات اخلاقی و رفتاری یکی از دانش اموزان

  گزارش تخصصی آموزگار و دبیر : راه حل های بهبود مشکلات اخلاقی و رفتاری یکی از دانش اموزان دانش آموز, راهکارها, مشکلات رفتاری رفتن به سایت اصلی گزارش تخصصی آموزگار و دبیر : راه حل های بهبود مشکلات اخلاقی و…

 • تحقیق در مورد اختلالات فراگير رشد

  تحقیق در مورد اختلالات فراگير رشد اختلالات, اختلالات فراگير رشد, تحقیق, تحقیق در مورد اختلالات فراگير رشد, دانلود تحقیق در مورد اختلالات فراگير رشد, رشد, فراگير, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد اختلالات فراگير رشد لینک دانلود و…

 • توربين بادي وبررسي انواع ژنراتور

  انواعباديتوربينتوربين بادي وبررسي انواع ژنراتوردانلود توربين بادي وبررسي انواع ژنراتورژنراتوروبررسي رفتن به سایت اصلی توربين بادي وبررسي انواع ژنراتور لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید :…

 • تحقیق در مورد بررسي ساختار بودجه دولت 19 ص

  تحقیق در مورد بررسي ساختار بودجه دولت 19 ص 19, بررسي, بررسي ساختار بودجه دولت 19 ص, بودجه, تحقیق, تحقیق در مورد بررسي ساختار بودجه دولت 19 ص, دانلود تحقیق در مورد بررسي ساختار بودجه دولت 19 ص, دولت, ساختار,…