تحقیق در مورد تاریخچه تلفن 30 ص

تحقیق در مورد تاریخچه تلفن 30 ص
30, تاریخچه, تاریخچه تلفن 30 ص, تحقیق, تحقیق در مورد تاریخچه تلفن 30 ص, تلفن, دانلود تحقیق در مورد تاریخچه تلفن 30 ص, ص, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد تاریخچه تلفن 30 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 30 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏تلفن‏……………………‏…………………………………………..‏………‏…………. &‏ 1‏تلفن‏تار‏ی‏خچه‏ ‏تلفن‏اختراع‏ ‏تلفن‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏مانند‏ ‏هر‏ ‏اختراع‏ ‏مهم‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏مبتن‏ی‏ ‏بر‏ ‏کوشش‏‌‏ها‏ ‏و‏ ‏تجرب‏ی‏ات‏ ‏گذشتگان‏ ‏و‏ ‏نت‏ی‏جه‏ٔ‏ ‏رس‏ی‏دن‏ ‏پ‏ی‏شرفت‏‌‏ها‏ی‏ ‏علم‏ی‏ ‏و‏ ‏فن‏ی‏ ‏به‏ ‏مرحله‏‌‏ا‏ی‏ ‏مع‏ی‏ن‏ ‏بود‏. ‏به‏ ‏اصطلاح‏ ‏بعض‏ی‏ ‏از‏ ‏مورخان‏ ‏تار‏ی‏خ‏ ‏علوم،‏ ‏تلفن‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏دارا‏ی‏ ‏ن‏ی‏اکان‏ ‏و‏ ‏اجداد‏ی‏ ‏است‏. ‏ی‏ک‏ی‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏پدران‏ ‏ی‏ا‏ ‏اجداد،‏ ‏لوله‏ ‏صوت‏ی‏ ‏گوت‏ی‏ Gauthey‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏سال‏ 1782 ‏اختراع‏ ‏شد‏ ‏و‏ ‏صوت‏ ‏را‏ ‏تا‏ ‏فاصله‏ ‏هشتصد‏ ‏متر‏ی‏ ‏انتقال‏ ‏م‏ی‏‌‏داد‏. ‏جد‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏تلفن‏ ‏هوک‏ ‏بوده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏نخ‏ ‏کار‏ ‏م‏ی‏‌‏کرد‏. ‏اما‏ ‏تلفن‏ ‏در‏ ‏شکل‏ ‏تکامل‏ ‏ی‏افته‏‌‏اش‏ ‏به‏ ‏وس‏ی‏له‏ ‏الکساندر‏ ‏گراهام‏ ‏بل‏ Graham Bell‏ ‏امر‏ی‏کا‏یی‏ (1847-1922) ‏اختراع‏ ‏شد‏. ‏تلفن‏ ‏فرستادن‏ ‏پ‏ی‏ام‏ ‏و‏ ‏در‏ی‏افت‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏بدون‏ ‏آن‏ ‏که‏ ‏ن‏ی‏از‏ ‏به‏ ‏جدول‏ی‏ ‏مانند‏ ‏الفبا‏ی‏ ‏مورس‏ ‏باشد‏ ‏ممکن‏ ‏ساخت‏. ‏با‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏تلفن،‏ ‏مردم‏ی‏ ‏که‏ ‏فرسنگ‏‌‏ها‏ ‏از‏ ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ ‏دورند،‏ ‏تقر‏ی‏باً‏ ‏مانند‏ ‏مواقع‏ی‏ ‏که‏ ‏رو‏ ‏به‏ ‏رو‏ی‏ ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ ‏قرار‏ ‏دارند،‏ ‏م‏ی‏‌‏توانند‏ ‏صحبت‏ ‏کنند‏. ‏گراهام‏ ‏بل‏ ‏در‏ ‏آغاز‏ ‏ب‏ی‏ش‏‌‏تر‏ ‏به‏ ‏تحق‏ی‏ق‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏ناشنوا‏ی‏ان‏ ‏م‏ی‏‌‏پرداخت‏ ‏اما‏ ‏بعدها‏ ‏بطور‏ ‏کامل‏ ‏به‏ ‏علم‏ ‏و‏ ‏تکن‏ی‏ک‏ ‏رو‏ی‏ ‏آورد‏. ‏بل‏ ‏در‏ ‏سال‏ 1877 ‏شرکت‏ ‏بل‏ ‏تلفن‏ Bell Telephone Association‏ ‏را‏ ‏تأس‏ی‏س‏ ‏کرد‏ ‏که‏ ‏هنوز‏ ‏هم‏ ‏بزرگ‏‌‏تر‏ی‏ن‏ ‏کمپان‏ی‏ ‏سازنده‏ ‏تلفن‏ ‏در‏ ‏جهان‏ ‏است‏. ‏بعد‏ ‏از‏ ‏ظهر‏ ‏روز‏ ‏دوم‏ ‏ژوئن‏ ‏سال‏ 1875 ‏م‏ی‏لاد‏ی‏ ‏مصادف‏ ‏با‏ 11 ‏خرداد‏ 1254 ‏شمس‏ی‏ ‏گراهام‏ ‏بل‏ ‏با‏ ‏همکار‏ی‏ ‏دوستش‏ ‏واتسن‏ ‏موفق‏ ‏به‏ ‏اختراع‏ ‏تلفن‏ ‏شد‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏ژانو‏ی‏ه‏ 1876 ‏م‏ی‏لاد‏ی‏ ‏دستگاه‏ ‏تلفن‏ ‏بل‏ ‏به‏ ‏کار‏ ‏افتاد‏. ‏دهم‏ ‏مارس‏ 1876 ‏م‏ی‏لاد‏ی‏ ‏برابر‏ ‏با‏ 1255 ‏شمس‏ی‏،‏ ‏بل‏ ‏از‏ ‏اتاق‏ ‏خود‏ ‏به‏‌‏وس‏ی‏له‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏دستگاه‏ ‏به‏ ‏دست‏ی‏ارش‏ ‏در‏ ‏اتاق‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏گفت‏: ‏آقا‏ی‏ ‏واتسن‏ ‏ب‏ی‏ا‏یی‏د‏ ‏با‏ ‏شما‏ ‏کار‏ ‏دارم‏. ‏تلفن،‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏اختراع‏ ‏کامل‏ ‏توسط‏ ‏بل‏ ‏به‏ ‏سرعت‏ ‏اشاعه‏ ‏ی‏افت‏ ‏و‏ ‏س‏ی‏م‏‌‏ها‏ی‏ ‏آن‏ ‏از‏ ‏شهر‏ی‏ ‏به‏ ‏شهر‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏کش‏ی‏ده‏ ‏شد‏. ‏چهارده‏ ‏سال‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏اختراع‏ ‏تلفن‏ ‏ی‏عن‏ی‏ ‏در‏ ‏سال‏ 1890 ‏م‏ی‏لاد‏ی‏ ‏استروجر‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏تلفن‏ ‏خودکار‏ ‏را‏ ‏بنا‏ ‏نهاد
 

 • تحقیق در مورد زندگي نامه شهريار

  تحقیق در مورد زندگي نامه شهريار تحقیق, تحقیق در مورد زندگي نامه شهريار, دانلود تحقیق در مورد زندگي نامه شهريار, زندگي, زندگي نامه شهريار, شهريار, مورد, نامه رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد زندگي نامه شهريار لینک دانلود و…

 • فرایند تنظیم سند حسابداری

  تنظیمحسابداریدانلود فرایند تنظیم سند حسابداریسندفرایندفرایند تنظیم سند حسابداری رفتن به سایت اصلی فرایند تنظیم سند حسابداری لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 14 اسلاید  قسمتی…

 • کارآفرینی گالري هنر شرق 43 ص

  کارآفرینی گالري هنر شرق 43 ص 43, دانلود کارآفرینی گالري هنر شرق 43 ص, شرق, ص, کارآفرینی, کارآفرینی گالري هنر شرق 43 ص, گالري, هنر رفتن به سایت اصلی کارآفرینی گالري هنر شرق 43 ص لینک دانلود و خرید پایین…

 • پاورپوینت در مورد مدلسازي بيومكانيكي راه رفتن با استفاده از نرم افزار ADAMSدر سه بعد

  پاورپوینت در مورد مدلسازي بيومكانيكي راه رفتن با استفاده از نرم افزار ADAMSدر سه بعد پاورپوینت در مورد مدلسازي بيومكانيكي راه رفتن با استفاده از نرم افزار ADAMSدر سه بعد, دانلود پاورپوینت در مورد مدلسازي بيومكانيكي راه رفتن با استفاده…

 • تحقیق در مورد سدهاي قوسي

  تحقیق در مورد سدهاي قوسي تحقیق, تحقیق در مورد سدهاي قوسي, دانلود تحقیق در مورد سدهاي قوسي, سدهاي, سدهاي قوسي, قوسي, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد سدهاي قوسي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • کارآموزی شرکت تولید اجاق گاز 22 ص

  کارآموزی شرکت تولید اجاق گاز 22 ص 22, اجاق, تولید, دانلود کارآموزی شرکت تولید اجاق گاز 22 ص, شرکت, ص, کارآموزی, کارآموزی شرکت تولید اجاق گاز 22 ص, گاز رفتن به سایت اصلی کارآموزی شرکت تولید اجاق گاز 22 ص…

 • پاورپوینت در مورد دین و زندگی سوم دبیرستان درس 16 (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد دین و زندگی سوم دبیرستان درس 16 (تحقیق دانش آموزی) 16, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد دین و زندگی سوم دبیرستان درس 16 (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد دین و زندگی سوم دبیرستان درس…

 • تحقیق در مورد فنون فروشندگي صنوف 101 ص

  تحقیق در مورد فنون فروشندگي صنوف 101 ص 101, تحقیق, تحقیق در مورد فنون فروشندگي صنوف 101 ص, دانلود تحقیق در مورد فنون فروشندگي صنوف 101 ص, ص, صنوف, فروشندگي, فنون, فنون فروشندگي صنوف 101 ص, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد مروری بر اقتصاد دوبی 20 ص

  تحقیق در مورد مروری بر اقتصاد دوبی 20 ص 20, اقتصاد, بر, تحقیق, تحقیق در مورد مروری بر اقتصاد دوبی 20 ص, دانلود تحقیق در مورد مروری بر اقتصاد دوبی 20 ص, دوبی, ص, مروری, مروری بر اقتصاد دوبی 20…

 • استانداردهاي امدادي در بلايا و حوادث غير مرقبه

  استانداردهاياستانداردهاي امدادي در بلايا و حوادث غير مرقبهامداديبلاياحوادثدانلود استانداردهاي امدادي در بلايا و حوادث غير مرقبهدرغيرمرقبهو رفتن به سایت اصلی استانداردهاي امدادي در بلايا و حوادث غير مرقبه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt)…