تحقیق در مورد ترک های دیوار 8 ص

تحقیق در مورد ترک های دیوار 8 ص
8, تحقیق, تحقیق در مورد ترک های دیوار 8 ص, ترک, ترک های دیوار 8 ص, دانلود تحقیق در مورد ترک های دیوار 8 ص, دیوار, ص, مورد, های

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد ترک های دیوار 8 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 8 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏مقدمه‏پيچيدگي‏ ‏رفتار‏ ‏سازه‏ ‏هاي‏ ‏آجري‏ ‏مانع‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏بوده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏روشهاي‏ ‏جامعي‏ ‏براي‏ ‏تحليلي‏ ‏خواص‏ ‏مکانيکي‏ ‏سازه‏ ‏اي‏ ‏آنها‏ ‏بوجود‏ ‏آيد‏. ‏رفتارهاي‏ ‏ناهمگن‏ ‏و‏ ‏غير‏ ‏خطي‏ ‏و‏ ‏وجود‏ ‏ترکهاي‏ ‏فراوان‏ ‏از‏ ‏يک‏ ‏سو‏ ‏و‏ ‏صفحه‏ ‏اي‏ ‏بودن‏ ‏اجزا‏ ‏سازهاي‏ ‏از‏ ‏سوي‏ ‏ديگر‏ ‏پيچيدگي‏ ‏خاصي‏ ‏را‏ ‏ايجاد‏ ‏کرد‏ ‏که‏ ‏جز‏ ‏با‏ ‏روشهاي‏ ‏اجزاي‏ ‏محدود‏ ‏نميتوان‏ ‏از‏ ‏وضعيت‏ ‏تنشها‏ ‏اطلاعاتي‏ ‏بدست‏ ‏آورد‏.‏شکست‏ ‏ديوارهاي‏ ‏برشي‏ ‏و‏ ‏عرضي‏ ‏اصلي‏ ‏ترين‏ ‏حالتهاي‏ ‏شکست‏ ‏ميباشند‏. ‏زيرا‏ ‏در‏ ‏ساختمانهاي‏ ‏آجري‏ ‏سقف‏ ‏بر‏ ‏ديوارها‏ ‏تکيه‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏سقوط‏ ‏ديوارها‏ ‏احتمال‏ ‏در‏ ‏هم‏ ‏فروريختن‏ ‏کل‏ ‏ساختمان‏ ‏ميباشد،‏ ‏بنابر‏ ‏اين‏ ‏ناپايداري‏ ‏ديوارها‏ ‏را‏ ‏ميتوان‏ ‏به‏ ‏منزله‏ ‏ناپايداري‏ ‏کلي‏ ‏دانست‏.‏شکستهاي‏ ‏برشي‏ ‏و‏ ‏خمشي‏ ‏حالتهاي‏ ‏اصلي‏ ‏شکست‏ ‏ديوارهاي‏ ‏برشي‏ ‏ميباشند‏. ‏ديوارهاي‏ ‏ميان‏ ‏قاب‏ ‏در‏ ‏مقايسه‏ ‏با‏ ‏ديوارهاي‏ ‏مجزا‏ ‏و‏ ‏پايه‏ ‏ها‏ ‏داراي‏ ‏شکل‏ ‏پذيري‏ ‏بيشتري‏ ‏هستند‏. ‏مقاومت‏ ‏و‏ ‏ظرفيت‏ ‏اتلاف‏ ‏انرژي‏ ‏يک‏ ‏قاب‏ ‏توام‏ ‏با‏ ‏ميانقاب‏ ‏بسيار‏ ‏بيشتر‏ ‏از‏ ‏يک‏ ‏قاب‏ ‏خالي‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏لذا‏ ‏در‏ ‏يک‏ ‏قاب‏ ‏حاوي‏ ‏دوار‏ ‏داخلي‏ ‏،‏ ‏حتي‏ ‏عليرغم‏ ‏افزايش‏ ‏نيروها‏ ‏به‏ ‏علت‏ ‏افزايش‏ ‏سختي‏ ‏،‏ ‏پايداري‏ ‏در‏ ‏مقابل‏ ‏زلزله‏ ‏بيشتر‏ ‏است‏ .‏در‏ ‏طراحي‏ ‏ديوارهاي‏ ‏برشي‏ ‏چون‏ ‏پهناي‏ ‏ديوارهاي‏ ‏آجري‏ ‏کم‏ ‏و‏ ‏بيش‏ ‏مساوي‏ ‏ارتفاع‏ ‏ديوار‏ ‏و‏ ‏گاهي‏ ‏بيشتر‏ ‏است‏ ‏لذا‏ ‏نميتوان‏ ‏جابجايي‏ ‏جانبي‏ ‏ديوار‏ ‏را‏ ‏صرفا‏ ‏ناشي‏ ‏از‏ ‏خمش‏ ‏دانست‏ ‏بلکه‏ ‏برش‏ ‏ميتواند‏ ‏سهم‏ ‏زيادي‏ ‏داشته‏ ‏باشد‏. ‏همچنين‏ ‏در‏ ‏طراحي‏ ‏ديوارهاي‏ ‏برشي‏ ‏آجري‏ ‏مسلح‏ ‏،‏ ‏وقوع‏ ‏يکي‏ ‏از‏ ‏دو‏ ‏نوع‏ ‏لغزش‏ ‏افقي‏ ‏يا‏ ‏قائم‏ ‏به‏ ‏عواملي‏ ‏نظير‏ ‏مقدار‏ ‏سربار،‏ ‏نسبت‏ ‏بعدي‏ (‏ارتفاع‏ ‏به‏ ‏طول‏) ‏و‏ ‏نسبت‏ ‏مقاومت‏ ‏برشي‏ ‏درزهاي‏ ‏افقي‏ ‏به‏ ‏قائم‏ ‏بستگي‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏تعيين‏ ‏دقيق‏ ‏ان‏ ‏بسيار‏ ‏مشکل‏ ‏است‏.‏با‏ ‏استقرار‏ ‏کمرکش‏ ‏در‏ ‏ديوار‏ ‏ميتوان‏ ‏از‏ ‏نسبت‏ ‏بعدي‏ ‏ديوار‏ ‏کاست‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏نتيجه‏ ‏بر‏ ‏کارايي‏ ‏ميلگردهاي‏ ‏افقي‏ ‏افزود‏.‏شرط‏ ‏آن‏ ‏که‏ ‏کمرکش‏ ‏بتواند‏ ‏جلوي‏ ‏ترک‏ ‏قطري‏ ‏اصلي‏ ‏را‏ ‏سد‏ ‏کند‏ ‏اين‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏مقاومت‏ ‏خمشي‏ ‏لازم‏ ‏برخوردار‏ ‏باشد‏. ‏تحقيقات‏ ‏نشان‏ ‏ميدهد‏ ‏که‏ ‏وجود‏ ‏درزهاي‏ ‏قائم‏ ‏بر‏ ‏سختي‏ ‏و‏ ‏مقاومت‏ ‏اثري‏ ‏کاهنده‏ ‏دارد‏ ‏اما‏ ‏درز‏ ‏افقي‏ ‏عمدتا‏ ‏سختي‏ ‏و‏ ‏مقاومت‏ ‏ترک‏ ‏قطري‏ ‏را‏ ‏کم‏ ‏ميکند‏ ‏و‏ ‏بر‏ ‏مقاومت‏ ‏شکست‏ ‏کنج‏ ‏تاثير‏ ‏چنداني‏ ‏ندارد‏.‏در‏ ‏طراحي‏ ‏ساختمانهاي‏ ‏بادبندي‏ ‏شده‏ ‏تاثير‏ ‏ميانقابها‏ ‏بر‏ ‏سختي‏ ‏را‏ ‏بايد‏ ‏در‏ ‏نظر‏ ‏گرفت‏ ‏ولي‏ ‏ميتوان‏ ‏مقاومت‏ ‏ميانقاب‏ ‏را‏ ‏ناديده‏ ‏گرفت‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏مقاومت‏ ‏بادبند‏ ‏اکتفا‏ ‏کرد،‏ ‏اگر‏ ‏بخواهيم‏ ‏مقاومت‏ ‏ميانقاب‏ ‏را‏ ‏هم‏ ‏در‏ ‏نظر‏ ‏بگيريم‏ ‏،‏ ‏به‏ ‏زحمت‏ ‏ميتوان‏ ‏مقاومت‏ ‏اين‏ ‏قابها‏ ‏را‏ ‏بطور‏ ‏قطعي‏ ‏برآورد‏ ‏کرد‏ ‏زيرا‏ ‏اولا‏ ‏وجود‏ ‏بادبند‏ ‏باعث‏ ‏بريدگي‏ ‏ميانقاب‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏ثانيا‏ ‏در‏ ‏دوره‏ ‏هاي‏ ‏مکرر‏ ‏بارگذاري‏ ‏ميانقاب‏ ‏رفتاري‏ ‏کاهنده‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏رفتار‏ ‏آن‏ ‏با‏ ‏قاب‏ ‏بادبنددار‏ ‏فرق‏ ‏ميکند‏.‏بناهاي‏ ‏باستاني‏ ‏بر‏ ‏خلاف‏ ‏ساختمانهاي‏ ‏روستايي‏ ‏يا‏ ‏شهري‏ ‏آجري‏ ‏و‏ ‏خشتي‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏زلزله‏ ‏هاي‏ ‏مخرب‏ ‏تاب‏ ‏مقاومت‏ ‏ندارند،‏ ‏داراي‏ ‏مقاومت‏ ‏بيشتري‏ ‏در‏ ‏برابر‏ ‏نيروهاي‏ ‏زلزله‏ ‏هستند‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏تحمل‏ ‏خساراتي‏ ‏پايداري‏ ‏کلي‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏حفظ‏ ‏مي‏ ‏کنند‏.‏گنبدها‏ ‏به‏ ‏دليل‏ ‏شکل‏ ‏پوسته‏ ‏اي‏ ‏شان‏ ‏از‏ ‏مقاومت‏ ‏بالايي‏ ‏برخوردارند‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏از‏ ‏دست‏ ‏دادن‏ ‏بخشي‏ ‏از‏ ‏تکيه‏ ‏گاه‏ ‏براحتي‏ ‏ميتوانند‏ ‏تنشها‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏مجدد‏ ‏توزيع‏ ‏کرده‏ ‏،‏ ‏پايدار‏ ‏بمانند‏.
 

 • مقاله رشد كودك

  دانلود مقاله رشد كودكرشدرشد كودككودكمقالهمقاله رشد كودك رفتن به سایت اصلی مقاله رشد كودك لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 12 صفحه  قسمتی از متن…

 • تحقیق در مورد خواص و فوائد برنج از نظر علمی و دیدگاه ائمّه

  تحقیق در مورد خواص و فوائد برنج از نظر علمی و دیدگاه ائمّه از, ام, امه, برنج, تحقیق, تحقیق در مورد خواص و فواد برنج از نظر علمی و دیدگاه امّه, خواص, خواص و فواد برنج از نظر علمی و…

 • تحقیق در مورد تعليم و تربيت کودکان پيش دبستاني

  تحقیق در مورد تعليم و تربيت کودکان پيش دبستاني پيش, تحقیق, تحقیق در مورد تعليم و تربيت کودکان پيش دبستاني, تربيت, تعليم, تعليم و تربيت کودکان پيش دبستاني, دانلود تحقیق در مورد تعليم و تربيت کودکان پيش دبستاني, دبستاني, کودکان,…

 • تحقیق در مورد استرس و فنون كاهش استرس

  تحقیق در مورد استرس و فنون كاهش استرس استرس, استرس و فنون كاهش استرس, تحقیق, تحقیق در مورد استرس و فنون كاهش استرس, دانلود تحقیق در مورد استرس و فنون كاهش استرس, فنون, كاهش, مورد, و رفتن به سایت اصلی…

 • خلاصه از بخش های آفتاب و سایه ها

  آفتابازبخشخلاصهخلاصه از بخش های آفتاب و سایه هادانلود خلاصه از بخش های آفتاب و سایه هاسایههاهایو رفتن به سایت اصلی خلاصه از بخش های آفتاب و سایه ها لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt)…

 • تحقیق در مورد كارآفريني كارگاه سفالگري

  تحقیق در مورد كارآفريني كارگاه سفالگري تحقیق, تحقیق در مورد كارآفريني كارگاه سفالگري, دانلود تحقیق در مورد كارآفريني كارگاه كاشي كاري, سفالگري, كارآفريني, كارآفريني كارگاه سفالگري, كارگاه, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد كارآفريني كارگاه سفالگري لینک دانلود…

 • تحقیق در مورد چک و سفته 18 ص

  تحقیق در مورد چک و سفته 18 ص 18, تحقیق, تحقیق در مورد چک و سفته 18 ص, چک, چک و سفته 18 ص, دانلود تحقیق در مورد چک و سفته 18 ص, سفته, ص, مورد, و رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد نشانه های ماسونی جام جهانی 2010

  تحقیق در مورد نشانه های ماسونی جام جهانی 2010 2010, تحقیق, تحقیق در مورد نشانه های ماسونی جام جهانی 2010, جام, جهانی, دانلود تحقیق در مورد نشانه های ماسونی جام جهانی 2010, ماسونی, مورد, نشانه, نشانه های ماسونی جام جهانی…

 • تحقیق در مورد جنگ روانی 28 ص

  تحقیق در مورد جنگ روانی 28 ص 28, تحقیق, تحقیق در مورد جنگ روانی 28 ص, جنگ, جنگ روانی 28 ص, دانلود تحقیق در مورد جنگ روانی 28 ص, روانی, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد جنگ…

 • پاورپوینت در مورد سفالوسپورينها

  پاورپوینت در مورد سفالوسپورينها پاورپوینت, پاورپوینت در مورد سفالوسپورينها, دانلود پاورپوینت در مورد سفالوسپورينها, سفالوسپورينها, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد سفالوسپورينها لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و…