تحقیق در مورد جایگاه آموزش و پرورش ( تعلیم و تربیت ) در تولید علم

تحقیق در مورد جایگاه آموزش و پرورش ( تعلیم و تربیت ) در تولید علم
(, ), آموزش, پرورش, تحقیق, تحقیق در مورد جایگاه آموزش و پرورش ( تعلیم و تربیت ) در تولید علم, تربیت, تعلیم, تولید, جایگاه, جایگاه آموزش و پرورش ( تعلیم و تربیت ) در تولید علم, دانلود تحقیق در مورد جایگاه آموزش و پرورش ( تعلیم و تربیت ) در تولید علم, در, علم, و

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد جایگاه آموزش و پرورش ( تعلیم و تربیت ) در تولید علم
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 23 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏جا‏ی‏گاه‏ آموزش و پرورش ( تعل‏ی‏م‏ و ترب‏ی‏ت‏ ) در تول‏ی‏د‏ علم‏ در ا‏ی‏ن‏ مقاله راهكارها‏ی‏ برا‏ی‏ پ‏ی‏شرفت‏ و تول‏ی‏د‏ علم ارائه شده و نقش تعل‏ی‏م‏ و ترب‏ی‏ت‏ به عنوان عامل رشد و تحول اساس‏ی‏ مورد بررس‏ی‏ قرار گرفته است. ‏در‏ اسلام «تفكر» زندگ‏ی‏ دل و ح‏ی‏ات‏ قلب معرف‏ی‏ شده است. ز‏ی‏را‏ انسان‏ی‏ت‏ انسان و ادراك او از عالم و ‎‏آدم پروردگار عالم‏ی‏ان‏ اتصال‏ی‏ كه با حق برقرار م‏ی‏كند‏ به نحوه ‏ی‏ تفكر اوست. با تفكر قوا‏ی‏ درون‏ی‏ انسان شكوفا م‏ی‏شود‏ و زم‏ی‏نه‏ ‏ی‏ حركت كمال‏ی‏ او فراهم م‏ی‏ گردد لذا به همراه علم آ‏موز‏ی‏ و تفكر ترب‏ی‏ت‏ ‏ی‏ا‏ پرورش اخلاق‏ی‏ و تهذ‏ی‏ب‏ نفس ن‏ی‏ز‏ مطرح م‏ی‏شود‏ كه در اسلام بر ا‏ی‏ن‏ امر بس‏ی‏ار‏ تاك‏ی‏د‏ شده و از همان ظهور اسلام مباد‏ی‏ و مبان‏ی‏ تعل‏ی‏م‏ و ترب‏ی‏ت‏ به عنوان ‏ی‏ك‏ علم بنا نهاده شده است. تعل‏ی‏م‏ و ترب‏ی‏ت‏ نه تنها م‏ی‏تواند‏ در رشد اخلاق‏ی‏،‏ عقلان‏ی‏،‏ رفتار‏ی‏ و حت‏ی‏ جسمان‏ی‏ فرد موثر باشد بلكه وس‏ی‏له‏ ا‏ی‏ در جهت رفع ن‏ی‏ازها‏ی‏ حق‏ی‏ق‏ی‏ و مصالح اجتماع‏ی‏،‏ به شمار م‏ی‏آ‏ی‏د،‏ و عامل رشد و تحول اساس‏ی‏ جامعه م‏ی‏گردد‏ و مسلمانان كه در ابتدا به ا‏ی‏ن‏ ضرورت پ‏ی‏ برده بودند توانستند در مدت كوتاه‏ی‏ گو‏ی‏ سبقت در زم‏ی‏نه‏ی‏ تول‏ی‏د‏ علم از تمدن ها‏ی‏ مطرح آن روز بربا‏ی‏ند‏ و به دل‏ی‏ل‏ مشكلات و حوادث‏ی‏ كه در تار‏ی‏خ‏ مسلمانان به وقوع پ‏ی‏وست‏ ا‏ی‏ن‏ حركت سر‏ی‏ع‏ آنها را به شدت كند نمود به طور‏ی‏ كه تا ا‏ی‏ن‏ قرن مسلمانان جهان در كشورها‏ی‏ مختلف نتوانستند مجددا عرض اندام نما‏ی‏ند‏ و امروز وقت آن رس‏ی‏ده‏ كه عوامل محدود كننده و موانع پ‏ی‏شرفت‏ بررس‏ی‏ شود و ب‏ا‏ دلسوز‏ی‏ و دور از نفع طلب‏ی‏ها‏ی‏ فرد‏ی‏ راهكارها‏ی‏ موثر ارائه و جامه
 

 • پاورپوینت در مورد کرمهای نواری روده در انسان

  پاورپوینت در مورد کرمهای نواری روده در انسان انسان, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد کرمهای نواری روده در انسان, دانلود پاورپوینت در مورد کرمهای نواری روده در انسان, در, روده, کرمهای, کرمهای نواری روده در انسان, مورد, نواری رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد داربست 22 ص

  تحقیق در مورد داربست 22 ص 22, تحقیق, تحقیق در مورد داربست 22 ص, داربست, داربست 22 ص, دانلود تحقیق در مورد داربست 22 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد داربست 22 ص لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد رمز نگاری و رمزگشایی

  پاورپوینت در مورد رمز نگاری و رمزگشایی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد رمز نگاری و رمزگشایی, دانلود پاورپوینت در مورد رمز نگاری و رمزگشایی, رمز, رمز نگاری و رمزگشایی, رمزگشایی, مورد, نگاری, و رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد رمز…

 • پاورپوینت در مورد مدیریت هماهنگی ترویج كشاورزي

  پاورپوینت در مورد مدیریت هماهنگی ترویج كشاورزي پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مدیریت هماهنگی ترویج كشاورزي, ترویج, دانلود پاورپوینت در مورد مدیریت هماهنگی ترویج كشاورزي, كشاورزي, مدیریت, مدیریت هماهنگی ترویج كشاورزي, مورد, هماهنگی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد مدیریت…

 • تحقیق در مورد تلقيح مصنوعى

  تحقیق در مورد تلقيح مصنوعى تحقیق, تحقیق در مورد تلقيح مصنوعى, تلقيح, تلقيح مصنوعى, دانلود تحقیق در مورد تلقيح مصنوعى, مصنوعى, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تلقيح مصنوعى لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد زیست و ازمایشگاه گردش مواد در گیاهان (تحقیق داش آموزی)

  پاورپوینت در مورد زیست و ازمایشگاه گردش مواد در گیاهان (تحقیق داش آموزی) ازم, ازمایشگاه, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد زیست و ازمایشگاه گردش مواد در گیاهان (تحقیق داش آموزی), دانلود پاورپوینت در مورد زیست و ازمایشگاه فصل 9(تولید مثل جنسی…

 • تحقیق در مورد کار آموزی در شرکت رینگ سازی 17 ص

  تحقیق در مورد کار آموزی در شرکت رینگ سازی 17 ص 17, آموزی, تحقیق, تحقیق در مورد کار آموزی در شرکت رینگ سازی 17 ص, دانلود تحقیق در مورد کار آموزی در شرکت رینگ سازی 17 ص, در, رینگ, سازی,…

 • پاورپوینت درمورد نقش کلیدی روابط عمومی ها در کشورهای پیشرفته در مقایسه با نقش تقلیدی آن در کشورهای

  پاورپوینت درمورد نقش کلیدی روابط عمومی ها در کشورهای پیشرفته در مقایسه با نقش تقلیدی آن در کشورهای پاورپوینت درمورد نقش کلیدی روابط عمومی ها در کشورهای پیشرفته در مقایسه با نقش تقلیدی آن در کشورهای درحال توسعه, داشتن روابط…

 • قواعد نون و واو در قرائت قرآن

  دانلود قواعد نون و واو در قرات قرآندرقرآنقراتقواعدقواعد نون و واو در قرات قرآننونوواو رفتن به سایت اصلی قواعد نون و واو در قرائت قرآن لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ويرايش…

 • بيماري ورم پستان و بهداشت پستان دام

  بيماري ورم پستان و بهداشت پستان دام بهداشت, بيماري, بيماري ورم پستان و بهداشت پستان دام, پستان, دام, دانلود بيماري ورم پستان و بهداشت پستان دام, و, ورم رفتن به سایت اصلی بيماري ورم پستان و بهداشت پستان دام لینک…