تحقیق در مورد شهرسازی

تحقیق در مورد شهرسازی
تحقیق, تحقیق در مورد شهرسازی, دانلود تحقیق در مورد شهرسازی, شهرسازی, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد شهرسازی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 399 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏2‏آشنا‏یی‏ با برخ‏ی‏ مفاه‏ی‏م‏ و اصطلاحات را‏ی‏ج‏ شهر‏ی‏سع‏ی‏ گرد‏ی‏ده‏ تا با تعر‏ی‏ف‏ جامع و مختصر از برخ‏ی‏ مفاه‏ی‏م‏ و اصطلاحات را‏ی‏ج‏ در رابطه با شهر و شهرساز‏ی‏ (برنامه ر‏ی‏ز‏ی‏ شهر‏ی‏)، شهروندان را با مسا‏ی‏ل‏ تخصص‏ی‏ شهر‏ی‏ آشنا نمود. ‏شهر‏:‏تعار‏ی‏ف‏ و برداشت ها‏ی‏ مختلف‏ی‏ از شهر وجود دارد که دارا‏ی‏ تشابهات و ‏‏تفاوت ها‏یی‏ است. طبق ماده 4 قانون تعار‏ی‏ف‏ و ضوابط تقس‏ی‏مات‏ کشور‏ی‏ ا‏ی‏ران،‏ شهر، محل‏ی‏ (مکان‏ی‏) است با حدود قانون‏ی‏ که در محدوده جغراف‏ی‏ا‏یی‏ مشخص واقع شده و از نظر بافت ساختمان‏ی‏،‏ اشتغال و سا‏ی‏ر‏ عوامل دارا‏ی‏ ‏س‏ی‏ما‏یی‏ با و‏ی‏ژگ‏ی‏ ها‏ی‏ خاص خود است، به طور‏ی‏ که اکثر‏ی‏ت‏ ساکنان دا‏ی‏م‏ی‏ آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، خدمات و فعال‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ ادار‏ی‏ اشتغال داشته و در زم‏ی‏نه‏ خدمات شهر‏ی‏ از خودکفا‏یی‏ نسب‏ی‏ برخوردارند. شهر کانون مبادلات اجتماع‏ی‏،‏ اقتصاد‏ی‏،‏ فرهنگ‏ی‏ و س‏ی‏اس‏ی‏ حوزه نفوذ پ‏ی‏رامون‏ خود ‏بوده‏ و حداقل دارا‏ی‏ ده هزار نفر جمع‏ی‏ت‏ است. ‏ی‏ا‏ مکان تجمع عده کث‏ی‏ر‏ی‏ از مردم با سلا‏ی‏ق،‏ افکار، رفتار و… متفاوت م‏ی‏ باشد. از نظر کالبد‏ی‏،‏ شهر جا‏یی‏ است که دارا‏ی‏ ساختمان ها‏ی‏ بلند، خ‏ی‏ابان‏ ها، پارک ها، ادارات، ز‏ی‏رساخت‏ ها و تاس‏ی‏سات‏ شهر‏ی‏ و… م‏ی‏ باشد. در بعد اقتصاد‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ شهر جا‏یی‏ است دارا‏ی‏ وجه غالب اشتغال صنعت‏ی‏،‏ خدمات‏ی‏ و سبک مصرف و زندگ‏ی‏ ‏ی‏ا‏ ش‏ی‏وه‏ تول‏ی‏د‏ متفاوت از روستا است.
 

 • پاورپوینت در مورد فارسی دبستان چنار و کدوبُن (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد فارسی دبستان چنار و کدوبُن (تحقیق دانش آموزی) آموزی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فارسی دبستان چنار و کدوبُن (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, چنار, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد فارسی دبستان نویسنده ی بزرگ خواب خلیفه راز جعبه…

 • تحقیق در مورد فیزیولوژی کلیه

  تحقیق در مورد فیزیولوژی کلیه تحقیق, تحقیق در مورد فیزیولوژی کلیه, دانلود تحقیق در مورد فیزیولوژی کلیه, فیزیولوژی, فیزیولوژی کلیه, کلیه, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد فیزیولوژی کلیه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد UPS

  پاورپوینت در مورد UPS UPS, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد UPS, دانلود پاورپوینت در مورد UPS, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد UPS لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و…

 • پاورپوینت در مورد فصل 8 تولید مثل (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد فصل 8 تولید مثل (تحقیق دانش آموزی) 8, آموزی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فصل 8 تولید مثل (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, تولید, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد فصل 8 تولید مثل (تحقیق دانش آموزی), فصل, فصل 8…

 • تحقیق در مورد خمس 14 ص

  تحقیق در مورد خمس 14 ص 14, تحقیق, تحقیق در مورد خمس 14 ص, خمس, خمس 14 ص, دانلود تحقیق در مورد خمس 14 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد خمس 14 ص لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد شیمی ابر مولکول ها

  پاورپوینت در مورد شیمی ابر مولکول ها ابر, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد شیمی ابر مولکول ها, دانلود پاورپوینت در مورد شیمی ابر مولکول ها, شیمی, شیمی ابر مولکول ها, مورد, مولکول, ها رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد شیمی…

 • پاورپوینت در مورد نظر کاوی مبتنی بر سطح سند

  پاورپوینت در مورد نظر کاوی مبتنی بر سطح سند بر, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد نظر کاوی مبتنی بر سطح سند, دانلود پاورپوینت در مورد نظر کاوی مبتنی بر سطح سند, سطح, سند, کاوی, مبتنی, مورد, نظر, نظر کاوی مبتنی بر…

 • پاورپوینت در مورد زیست‌شناسی جانوری

  پاورپوینت در مورد زیست‌شناسی جانوری پاورپوینت, پاورپوینت در مورد زیست‌شناسی جانوری, جانوری, دانلود پاورپوینت در مورد زیست‌شناسی جانوری, زیست‌شناسی, زیست‌شناسی جانوری, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد زیست‌شناسی جانوری لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • تحقیق در مورد ایمنی در محیط کار 24 ص

  تحقیق در مورد ایمنی در محیط کار 24 ص 24, ایمنی, ایمنی در محیط کار 24 ص, تحقیق, تحقیق در مورد ایمنی در محیط کار 24 ص, دانلود تحقیق در مورد ایمنی در محیط کار 24 ص, در, ص, کار,…

 • پرسشنامه نو آوری کارآفرینی

  پرسشنامه نو آوری کارآفرینی آوری, پرسشنامه, پرسشنامه نو آوری کارآفرینی, دانلود پرسشنامه نو آوری کارآفرینی, کارآفرینی, نو رفتن به سایت اصلی پرسشنامه نو آوری کارآفرینی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش…