تحقیق در مورد فلسفه فارابی 19 ص

تحقیق در مورد فلسفه فارابی 19 ص
19, تحقیق, تحقیق در مورد فلسفه فارابی 19 ص, دانلود تحقیق در مورد فلسفه فارابی 19 ص, ص, فارابی, فلسفه, فلسفه فارابی 19 ص, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد فلسفه فارابی 19 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 19 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏فلسفه فارابی‏……………………‏…………………………………‏………‏…………. &‏ 1‏فلسفه فارابی‏مقدمه‏:‏از‏ ‏عصر‏ ‏فاراب‏ی‏ ‏تا‏ ‏عصر‏ ‏سبزوار‏ی‏،‏ ‏ی‏عن‏ی‏ ‏از‏ ‏قرن‏ ‏نهم‏ ‏تا‏ ‏نوزدهم‏ ‏م‏ی‏لاد‏ی‏،‏ ‏مبحث‏ ‏خلق‏ ‏جهان‏ ‏و‏ ‏حدوث‏ ‏و‏ ‏قدم‏ ‏عالم‏ ‏مهم‏ ‏تر‏ی‏ن‏ ‏بحث‏ ‏تفکر‏ ‏اسلام‏ی‏ ‏بود‏.[‏۱] ‏فاراب‏ی‏ ‏به‏ ‏پ‏ی‏رو‏ی‏ ‏از‏ ‏ارسطو‏ ‏معتقد‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏جهان‏ «‏قد‏ی‏م‏»‏ ‏است‏. ‏اما‏ ‏برا‏ی‏ ‏آنکه‏ ‏از‏ ‏چهارچوب‏ ‏تعل‏ی‏مات‏ ‏قرآن‏ی‏ ‏خارج‏ ‏نشود،‏ ‏سع‏ی‏ ‏کرد‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏عق‏ی‏ده‏ ‏ارسطو‏ ‏و‏ ‏مسئله‏ ‏خلق‏ ‏جهان‏ ‏در‏ ‏قرآن‏ ‏راه‏ی‏ ‏ب‏ی‏ابد‏. ‏به‏ ‏هم‏ی‏ن‏ ‏سبب‏ ‏سع‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏کرد‏ ‏موضوع‏ «‏ف‏ی‏ضان‏»‏ ‏و‏ «[‏تجل‏ی‏]» ‏را‏ ‏با‏ ‏روش‏ ‏عقل‏ی‏ ‏توض‏ی‏ح‏ ‏دهد‏. ‏او‏ ‏عقل‏ ‏و‏ ‏انواع‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏ابداع‏ ‏خداوند‏ ‏م‏ی‏ ‏داند‏. ‏اما‏ ‏اظهار‏ ‏م‏ی‏ ‏دارد‏ ‏که‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏ابداع‏ ‏در‏ ‏زمان‏ ‏اتفاق‏ ‏ن‏ی‏فتاده‏ ‏است‏..[‏۲] ‏او‏ ‏معتقد‏ ‏است‏ ‏که‏ «‏عقل‏ ‏فعال‏»‏ ‏ارسطو‏ ‏همان‏ ‏وح‏ی‏ ‏قرآن‏ی‏ ‏است‏..[‏۳]‏فلسفه‏ ‏فاراب‏ی‏ ‏آم‏ی‏زه‏‌‏ا‏ی‏ ‏است‏ ‏از‏ ‏حکمت‏ ‏ارسطو‏یی‏ ‏و‏ ‏نو‏ ‏افلاطون‏ی‏ ‏که‏ ‏رنگ‏ ‏اسلام‏ی‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏خصوص‏ ‏ش‏ی‏ع‏ی‏ ‏اثناعشر‏ی‏ ‏به‏ ‏خود‏ ‏گرفته‏‌‏است‏. ‏او‏ ‏در‏ ‏منطق‏ ‏و‏ ‏طب‏ی‏ع‏ی‏ات،‏ ‏ارسطو‏یی‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏اخلاق‏ ‏و‏ ‏س‏ی‏است،‏ ‏افلاطون‏ی‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏مابعدالطب‏ی‏عه‏ ‏به‏ ‏مکتب‏ ‏فلوط‏ی‏ن‏ی‏ ‏گرا‏ی‏ش‏ ‏دارد‏.‏وحدت‏ ‏فلسفه‏فاراب‏ی‏ ‏از‏ ‏کسان‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏م‏ی‏‌‏خواهند‏ ‏آراء‏ ‏مختلف‏ ‏را‏ ‏با‏ ‏هم‏ ‏وفق‏ ‏دهند‏. ‏او‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏راه‏ ‏بر‏ ‏همه‏ ‏گذشتگان‏ ‏خود‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏سبقت‏ ‏گرفت‏. ‏او‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏راه‏ ‏تا‏ ‏آن‏ ‏جا‏ ‏پ‏ی‏ش‏ ‏رفت‏ ‏که‏ ‏گفت‏: ‏فلسفه،‏ ‏ی‏ک‏ی‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏ن‏ی‏ست‏ ‏و‏ ‏حق‏ی‏قت‏ ‏فلسف‏ی‏ ‏ـ‏ ‏هر‏ ‏چند‏ ‏مکاتب‏ ‏فلسف‏ی‏ ‏متعدد‏ ‏باشند‏ ‏ـ‏ ‏متعدد‏ ‏ن‏ی‏ست‏.
 

 • تحقیق در مورد آزمون‌هاي حاملگي

  تحقیق در مورد آزمون‌هاي حاملگي آزمونهاي, آزمون‌هاي حاملگي, تحقیق, تحقیق در مورد آزمون‌هاي حاملگي, حاملگي, دانلود تحقیق در مورد آزمون‌هاي حاملگي, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد آزمون‌هاي حاملگي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد اهداف سیستم تهویه

  تحقیق در مورد اهداف سیستم تهویه اهداف, اهداف سیستم تهویه, تحقیق, تحقیق در مورد اهداف سیستم تهویه, تهویه, دانلود تحقیق در مورد اهداف سیستم تهویه, سیستم, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد اهداف سیستم تهویه لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد زمینه های نهضت عاشورا

  تحقیق در مورد زمینه های نهضت عاشورا تحقیق, تحقیق در مورد زمینه های نهضت عاشورا, دانلود تحقیق در مورد زمینه های نهضت عاشورا, زمینه, زمینه های نهضت عاشورا, عاشورا, مورد, نهضت, های رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد زمینه…

 • تحقیق در مورد مديريت اسلامي 29 ص

  تحقیق در مورد مديريت اسلامي 29 ص 29, اسلامي, تحقیق, تحقیق در مورد مديريت اسلامي 29 ص, دانلود تحقیق در مورد مديريت اسلامي 29 ص, ص, مديريت, مديريت اسلامي 29 ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مديريت…

 • تحقیق در مورد گل نرگس

  تحقیق در مورد گل نرگس تحقیق, تحقیق در مورد گل نرگس, دانلود تحقیق در مورد گل نرگس, گل, گل نرگس, مورد, نرگس رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد گل نرگس لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد فرقه‌هاي نوظهور

  پاورپوینت در مورد فرقه‌هاي نوظهور پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فرقه‌هاي نوظهور, دانلود پاورپوینت در مورد فرقه‌هاي نوظهور, فرقه‌هاي, فرقه‌هاي نوظهور, مورد, نوظهور رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد فرقه‌هاي نوظهور لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

  ارزشیابیارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلیازاساتیدتحصتحصیلاتتکمیلیدانشجویاندانلود ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلیدیدگاه رفتن به سایت اصلی ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش…

 • پاورپوینت در مورد افت كيفيت و اتلاف آمين در واحدهاي تصفيه گاز پالايشگاه

  پاورپوینت در مورد افت كيفيت و اتلاف آمين در واحدهاي تصفيه گاز پالايشگاه آمين, اتلاف, افت, افت كيفيت و اتلاف آمين در واحدهاي تصفيه گاز پالايشگاه, پاورپوینت در مورد افت كيفيت و اتلاف آمين در واحدهاي تصفيه گاز پالايشگاه, تصفيه,…

 • پاورپوینت در مورد عینک ایمنی

  پاورپوینت در مورد عینک ایمنی ایمنی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد عینک ایمنی, دانلود پاورپوینت در مورد عینک ایمنی, عینک, عینک ایمنی, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد عینک ایمنی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد طرح کسب و کار کامل

  پاورپوینت در مورد طرح کسب و کار کامل پاورپوینت, پاورپوینت در مورد طرح کسب و کار کامل, دانلود پاورپوینت در مورد طرح کسب و کار کامل, طرح, طرح کسب و کار کامل, کار, کامل, کسب, مورد, و رفتن به سایت…