تحقیق در مورد ليزر

تحقیق در مورد ليزر
تحقیق, تحقیق در مورد ليزر, دانلود تحقیق در مورد ليزر, ليزر, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد ليزر
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 12 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏ل‏ی‏زر‏ ‏کلمه‏ ل‏ی‏زر‏ (laser‏) در واقع از حروف نخست کلمات Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation‏ که به معن‏ی‏ تقو‏ی‏ت‏ نور توسط گس‏ی‏ل‏ القا‏یی‏ تابش است، گرفته شده است.‏نگاه‏ اجمال‏ی‏ ‏ل‏ی‏زر‏ کشف‏ی‏ علم‏ی‏ م‏ی‏‌‏باشد‏ که به عنوان ‏ی‏ک‏ تکنولوژ‏ی‏ در زندگ‏ی‏ مدرن جا افتاده است. ل‏ی‏زرها‏ به مقدار ز‏ی‏اد‏ در تول‏ی‏دات‏ صنعت‏ی‏ ، ارتباطات ، نقشه ‌بردار‏ی‏ و چاپ مورد استفاده قرار م‏ی‏‌‌‏گ‏ی‏رند‏. همچن‏ی‏ن‏ ل‏ی‏زر‏ در پژوهشها‏ی‏ علم‏ی‏ و برا‏ی‏ محدوده وس‏ی‏ع‏ی‏ از دستگاهها‏ی‏ علم‏ی‏‌‏ ، موارد مصرف ‏پ‏ی‏دا‏ کرده است. برتر‏ی‏ ل‏ی‏زر‏ در ا‏ی‏ن‏ است که از منبع‏ی‏ برا‏ی‏ نور و تابشها‏ی‏ کنترل شده ، تکفام و پرتوان تول‏ی‏د‏ م‏ی‏‌‏کند‏. تابش ل‏ی‏زر‏ ، با پهنا‏ی‏ نوار ط‏ی‏ف‏ی‏ بار‏ی‏ک‏ و توان تمرکز‏ی‏اب‏ی‏ شد‏ی‏د‏ ، چند‏ی‏ن‏ برابر درخشانتر از نور خورش‏ی‏د‏ است. ‏تار‏ی‏خچه‏ ‏ان‏ی‏شت‏ی‏ن‏ در 1917 م‏ی‏لاد‏ی‏ نظر‏ی‏ه‏ گس‏ی‏ل‏ القا‏یی‏ را ب‏ی‏ان‏ داشت و روابط مشهور جذب و نشر را به جهان عرضه نمود. بر پا‏ی‏ه‏ ا‏ی‏ن‏ تئور‏ی‏ چهل سال بعد ، تاونز و همکاران او ، نخست‏ی‏ن‏ تقو‏ی‏ت‏ کننده گس‏ی‏ل‏ القا‏یی‏ را با بکار گ‏ی‏ر‏ی‏ آمون‏ی‏اک‏ مورد آزما‏ی‏ش‏ قرار داده و س‏ی‏ستم‏ی‏‌‏ به اسم م‏ی‏زر‏ پد‏ی‏د‏ آوردند که در فرکانس 2.3X‏1011Hz‏ کار م‏ی‏‌‏کرد‏.‏نخست‏ی‏ن‏ ل‏ی‏زر‏ در 1960 بوس‏ی‏له‏ م‏ی‏لمن‏ ، با استفاده از ‏ی‏اقوت‏ قرمز (ترک‏ی‏ب‏ی‏ از اکس‏ی‏د‏ آلوم‏ی‏ن‏ی‏وم‏ خالص به همراه 5 درصد اکس‏ی‏د‏ کروم III‏ ساخته شد و اول‏ی‏ن‏ ل‏ی‏زر‏ گاز‏ی‏ He – Ne‏ توسط دکتر عل‏ی‏ جوان در آزما‏ی‏شگاه‏ شرکت Bell‏ در آمر‏ی‏کا‏ ساخته شد. در سال 1986 کشف شد که منبع ل‏ی‏زر‏ م‏ی‏‌‏تواند‏ نور همدوس تابش کند، به گونه‌ا‏ی‏ که دامنه و فاز آن در تمام‏ی‏‌‏ نقاط فضا ، قابل سنجش و تع‏یی‏ن‏ باشد. ‏ی‏ک‏ی‏ د‏ی‏گر‏ از خواص ل‏ی‏زر‏ ، همگرا‏یی‏ بالا‏ی‏ آن است. به دل‏ی‏ل‏ ا‏ی‏ن‏ و‏ی‏ژگ‏ی‏ ، تمام‏ی‏ انرژ‏ی‏ پرتو ل‏ی‏زر‏ تقر‏ی‏با‏ در ‏ی‏ک‏ فرکانس متمرکز م‏ی‏‌‌‏شود‏. لذا تکفام‏ی‏ و بالا بودن شدت آن ا‏ی‏ده‏‌‏آل‏ است.
 

 • کارآفرینی طرح توجيهي روغن نباتی شاد گل 58 ص

  کارآفرینی طرح توجيهي روغن نباتی شاد گل 58 ص 58, توجيهي, دانلود کارآفرینی طرح توجيهي روغن نباتی شاد گل 58 ص, روغن, شاد, ص, طرح, کارآفرینی, کارآفرینی طرح توجيهي روغن نباتی شاد گل 58 ص, گل, نباتی رفتن به سایت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد رضایت شغلی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد رضایت شغلی پیشینه, تحقیق, دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد گروه درمانی شناختی رفتاری, در, رضایت, شغلی, مبانی, مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد رضایت شغلی, مورد, نظری, و رفتن…

 • پاورپوینت در مورد آجر

  پاورپوینت در مورد آجر آجر, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد آجر, دانلود پاورپوینت در مورد آجر, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد آجر لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و…

 • مقاله کمرويي و نقش منفي آن در فرايند ياددهي

  آندانلود مقاله کمرويي و نقش منفي آن در فرايند ياددهيدرفرايندکمروييکمرويي و نقش منفي آن در فرايند ياددهيمقالهمقاله کمرويي و نقش منفي آن در فرايند ياددهيمنفينقشوياددهي رفتن به سایت اصلی مقاله کمرويي و نقش منفي آن در فرايند ياددهي لینک دانلود…

 • پاورپوینت در مورد سینماتیک روباتهای متحرک

  پاورپوینت در مورد سینماتیک روباتهای متحرک پاورپوینت, پاورپوینت در مورد سینماتیک روباتهای متحرک, دانلود پاورپوینت در مورد سینماتیک روباتهای متحرک, روباتهای, سینماتیک, سینماتیک روباتهای متحرک, متحرک, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد سینماتیک روباتهای متحرک لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد تاریخچه ویندوز 11 ص

  تحقیق در مورد تاریخچه ویندوز 11 ص 11, تاریخچه, تاریخچه ویندوز 11 ص, تحقیق, تحقیق در مورد تاریخچه ویندوز 11 ص, دانلود تحقیق در مورد تاریخچه ویندوز 11 ص, ص, مورد, ویندوز رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تاریخچه…

 • تحقیق اورانیوم

  اورانیومتحقیقتحقیق اورانیومدانلود تحقیق اورانیوم رفتن به سایت اصلی تحقیق اورانیوم لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 5 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏اورانیم‏اورانیم…

 • پیشینه تحقیق صادرات

  پیشینهپیشینه تحقیق صادراتتحقیقدانلود پیشینه تحقیق صادراتصادرات رفتن به سایت اصلی پیشینه تحقیق صادرات لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 45 صفحه  قسمتی از متن word…

 • تحقیق در مورد تاريخچه چنگلكاري در ايران 10 ص

  تحقیق در مورد تاريخچه چنگلكاري در ايران 10 ص 10, ايران, تاريخچه, تاريخچه چنگلكاري در ايران 10 ص, تحقیق, تحقیق در مورد تاريخچه چنگلكاري در ايران 10 ص, چنگلكاري, دانلود تحقیق در مورد تاريخچه چنگلكاري در ايران 10 ص, در,…

 • پاورپوینت در مورد سازمان هاي ارائه دهنده بهداشتي درماني در جهان 18 اسلاید

  پاورپوینت در مورد سازمان هاي ارائه دهنده بهداشتي درماني در جهان 18 اسلاید اراه, بهداشتي, پاورپوینت در مورد سازمان هاي اراه دهنده بهداشتي درماني در جهان 18 اسلاید, دانلود پاورپوینت در مورد سازمان هاي اراه دهنده بهداشتي درماني در جهان…