تحقیق در مورد مقاله طلاق

تحقیق در مورد مقاله طلاق
تحقیق, تحقیق در مورد مقاله طلاق, دانلود تحقیق در مورد مقاله طلاق, طلاق, مقاله, مقاله طلاق, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد مقاله طلاق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 11 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1 ‏فص‏ـ‏ل اول‏مقدمه‏ :‏بدون شک هدف نها‏يي‏ ارسال انب‏ي‏اء اله‏ي‏ و انزال کتب آسمان‏ي‏ ا‏ي‏جاد جامعه ا‏ي‏ منزه از آلا‏ي‏شها‏ي‏ ش‏ي‏طان‏ي‏ و اقامه عدل ب‏ي‏ن آحاد بشر و زم‏ي‏نه ساز‏ي‏ برا‏ي‏ ن‏ي‏ل به ح‏ي‏ات جاودان‏ي‏ بوده است . برا‏ي‏ رس‏ي‏دن به ا‏ي‏ن جامعه ا‏ي‏ده آل لازم است ، که خانواده که عنصر تشک‏ي‏ل دهنده جامعه است ، سالم باشد . در نت‏ي‏جه هرگونه اختلال در ا‏ي‏ن کانون گرم ‏ي‏ا از هم پاش‏ي‏دگ‏ي‏ آن سلامت جامعه را مختل م‏ي‏کند . همچن‏ي‏ن آمارها نشان م‏ي‏ دهد م‏ي‏زان وقوع جرم در م‏ي‏ان فرزندان طلاق از سا‏ي‏ر اقشار جامعه ب‏ي‏شتر م‏ي‏ باشد . با ذکر ا‏ي‏ن نکته ،آموزش و آگاه‏ي‏ دادن در زم‏ي‏نه ازدواج و لزوم شناخت ‏ي‏کد‏ي‏گر قبل از ازدواج از راه کارها‏ي‏ اصل‏ي‏ برا‏ي‏ جلوگ‏ي‏ر‏ي‏ از هم پاش‏ي‏دگ‏ي‏ خانواده ها م‏ي‏ باشد .‏چكيده :‏طلاق ، از مهم ترين پديده هاي حيات انساني محسوب مي شود . اين پديده داراي اضلاعي است ، به تعداد جامعة انساني. طلاق ، در ادبيات فارسي به معناي انفصال و جدايي بين دو نفر ، جدا شدن زن وشوهر از يكديگر ، رها شدن از قيد و بند نكاح و زناشويي آمده است .‏طلاق ، يك پديده رواني ، اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و … است كه در كل بر فرآيند خانواده تأثير به سزايي مي گذارد و عوارض بسيار ناگواري بر روي فرد و جامعه به دنبال دارد . در اسلام از آن به عنوان ‏«‏ ابغض الحلال ‏»‏ ياد مي شود .‏ب‏ي‏ان مسئله :‏طلاق به خود‏ي‏ خود آس‏ي‏ب زا ن‏ي‏ست اما ممکن است اثرات‏ي‏ داشته باشد که به خصوص ا‏ي‏ن اثرات برا‏ي‏ فرزندان طلاق م‏ي‏ تواند اثرات منف‏ي‏ به دنبال داشته باشد همچن‏ي‏ن طلاق م‏ي‏ تواند برا‏ي‏ ‏ي‏ک‏ي‏ از زوج‏ي‏ن که آمادگ‏ي‏ طلاق و متارکه را نداشته است اثرات منف‏ي‏ به دنبال داشته باشد از قب‏ي‏ل اف‏سردگ‏ي‏ ، سرخوردگ‏ي‏ ، اعت‏ي‏اد و… ‏آثار منف‏ي‏ طلاق بر رو‏ي‏ فرزندان م‏ي‏ توان‏د به صورت ، گوشه گ‏ي‏ر‏ي‏، افسردگ‏ي‏، فرار از خانه ، ا‏ي‏جاد ارتباط ب‏ا گروهها‏ي‏ ناسالم ، اعت‏ي‏اد و… بروز کند‏.
 

 • تحقیق در مورد نقش فناوری نانو در صنایع غذایی 31ص

  تحقیق در مورد نقش فناوری نانو در صنایع غذایی 31ص 31ص, تحقیق, تحقیق در مورد نقش فناوری نانو در صنایع غذایی 31ص, دانلود تحقیق در مورد نقش فناوری نانو در صنایع غذایی 31ص, در, صنایع, غذایی, فناوری, مورد, نانو, نقش,…

 • پاورپوینت در مورد کنترل عفونت بیمارستان

  پاورپوینت در مورد کنترل عفونت بیمارستان بیمارستان, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد کنترل عفونت بیمارستان, دانلود پاورپوینت در مورد کنترل عفونت بیمارستان, عفونت, کنترل, کنترل عفونت بیمارستان, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد کنترل عفونت بیمارستان لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد حسابداري صنعتي19 ص

  تحقیق در مورد حسابداري صنعتي19 ص تحقیق, تحقیق در مورد حسابداري صنعتي19 ص, حسابداري, حسابداري صنعتي19 ص, دانلود تحقیق در مورد حسابداري صنعتي19 ص, ص, صنعتي19, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد حسابداري صنعتي19 ص لینک دانلود و…

 • ادبیات نظری وپیشینه تحقیق تعاریف واندازه گیری نقد شوندگی

  ادبیاتادبیات نظری وپیشینه تحقیق تعاریف واندازه گیری نقد شوندگیتحقیقتعاریفدانلود ادبیات نظری وپیشینه تحقیق تعاریفشوندگیگیرینظرینقدواندازهوپیشینه رفتن به سایت اصلی ادبیات نظری وپیشینه تحقیق تعاریف واندازه گیری نقد شوندگی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) (…

 • پاورپوینت ریاضیات دوم راهنمایی(هندسه2)

  پاورپوینت ریاضیات دوم راهنمایی(هندسه2) پاورپوینت ریاضیات دوم راهنمایی(هندسه2), دانلود کتاب ریاضی اول راهنمایی قدیم, دانلود کتاب ریاضی دوره راهنمای, دانلود کتاب ریاضی دوم راهنمایی قدیم, ریاضی اول راهنمایی, کتاب ریاضی اول راهنمایی نظام قدیم, کتاب ریاضی سوم راهنمایی, کتاب ریاضی…

 • پاورپوینت تدابير خوردن و آشاميدن

  پاورپوینت تدابير خوردن و آشاميدن ارتباط طعم غذا با کیفیت آن, اقسام خوراکی ها, پاورپوینت تدابير خوردن و آشاميدن, مبنای تقسیم بندی خوراکی, مراتب درجات چهارگانه ادویه, نکات لازم در غذا خوردن, وجود خلط صفراوی در معده رفتن به سایت…

 • آيه هاي زندگي 16 ص

  آيه هاي زندگي 16 ص 16, آيه, آيه هاي زندگي 16 ص, دانلود آيه هاي زندگي 16 ص, زندگي, ص, هاي رفتن به سایت اصلی آيه هاي زندگي 16 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : …

 • تحقیق در مورد اخلاص

  تحقیق در مورد اخلاص اخلاص, تحقیق, تحقیق در مورد اخلاص, دانلود تحقیق در مورد اخلاص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد اخلاص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • پاورپوینت در مورد بررسي تاُثير كاربرد پروتئين هاي اصلاح شده سویا

  پاورپوینت در مورد بررسي تاُثير كاربرد پروتئين هاي اصلاح شده سویا اصلاح, بررسي, بررسي تاُثير كاربرد پروتين هاي اصلاح شده سویا, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد بررسي تاُثير كاربرد پروتين هاي اصلاح شده سویا, پروتين, تاثير, دانلود پاورپوینت در مورد بررسي…

 • تحقیق در مورد آویشن باغی 24 ص

  تحقیق در مورد آویشن باغی 24 ص 24, آویشن, آویشن باغی 24 ص, باغی, تحقیق, تحقیق در مورد آویشن باغی 24 ص, دانلود تحقیق در مورد آویشن باغی 24 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد آویشن…