تحقیق در مورد پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري 25 ص

تحقیق در مورد پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري 25 ص
25, پلوراليزم, پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري 25 ص, تحقیق, تحقیق در مورد پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري, دانلود تحقیق در مورد پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري, در, ديني, شهيد, ص, مطهري, مورد, نگاه

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري 25 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 26 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏پلوراليزم ديني در نگاه شهيد مطهري صفحه:1‏مقدمه‏‏‏مـانـدگـاري‏, ‏پـويـايـي‏ ‏و‏ ‏پيوستگي‏ ‏اديان‏ ‏در‏ ‏جاري‏ ‏زمان‏, ‏بسته‏ ‏به‏ ‏دلـبـسـتـگـي‏ ‏و‏ ‏پـاي‏ ‏بـنـدي‏ ‏پيروان‏ ‏و‏ ‏گروندگان‏ ‏به‏ ‏‏‏آنهاست‏. ‏زيرا‏ ‏ديـنـداري‏, ‏سـعادت‏ ‏و‏ ‏رستگاري‏ ‏و‏ ‏كاميابي‏ ‏خويش‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏باورمندي‏ ‏به‏ ‏آمـوزه‏ ‏هـاي‏ ‏ديـني‏ ‏خود‏ ‏مي‏ ‏داند‏ ‏‏‏و‏ ‏با‏ ‏چنين‏ ‏انگاره‏ ‏اي‏, ‏خود‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏درون‏ ‏پـاي‏ ‏بند‏ ‏به‏ ‏پشتيباني‏ ‏و‏ ‏دفاع‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏مي‏ ‏بيند‏.‏بر‏ ‏همين‏ ‏اساس‏ ‏شـخـص‏ ‏ديـنـدار‏ ‏‏‏حـاضـر‏ ‏اسـت‏ ‏براي‏ ‏دست‏ ‏يابي‏ ‏به‏ ‏سعادت‏ ‏و‏ ‏رستگاري‏, ‏هـرگـونـه‏ ‏پـشتيباني‏ ‏مادي‏ ‏و‏ ‏معنوي‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏جهت‏ ‏تواناسازي‏ ‏و‏ ‏‏‏نشر‏ ‏و‏ ‏گسترش‏ ‏دين‏ ‏مورد‏ ‏نظر‏ ‏خود‏ ‏انجام‏ ‏دهد‏. ‏بي‏ ‏گمان‏, ‏اگر‏ ‏اديان‏ ‏از‏ ‏چنين‏ ‏پاي‏ ‏بندي‏ ‏و‏ ‏پشتيبانيهايي‏ ‏كه‏ ‏گاه‏ ‏تا‏ ‏مـرز‏ ‏‏‏فـداكاري‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏جان‏ ‏گذشتگي‏ ‏نيز‏ ‏پيش‏ ‏مي‏ ‏رود‏, ‏بي‏ ‏بهره‏ ‏بودند‏, ‏دوران‏ ‏حـيـات‏ ‏و‏ ‏ماندگاري‏ ‏آنان‏ ‏ديري‏ ‏نمي‏ ‏پاييد‏ ‏و‏ ‏هر‏ ‏‏‏ديني‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏طـبـيـعـي‏ ‏اندكي‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏ظهور‏, ‏از‏ ‏ميان‏ ‏مي‏ ‏رفت‏, ‏همان‏ ‏گونه‏ ‏كه‏ ‏اگر‏ ‏اديـان‏ ‏بـاطل‏ ‏مي‏ ‏بودند‏ ‏و‏ ‏دور‏ ‏نمايه‏ ‏‏‏اي‏ ‏تهي‏ ‏از‏ ‏آموزه‏ ‏هاي‏ ‏كارآمد‏ ‏داشـتـند‏ ‏نيز‏, ‏دوام‏ ‏نمي‏ ‏آوردند‏بر‏ ‏اين‏ ‏اساس‏, ‏پايندگي‏ ‏اديان‏, ‏با‏ ‏چـشـم‏ ‏پـوشـي‏ ‏از‏ ‏‏‏دورنـمايه‏ ‏و‏ ‏رسالت‏ ‏آنها‏, ‏بيش‏ ‏از‏ ‏هر‏ ‏عامل‏ ‏ديگري‏ ‏بـسـتـه‏ ‏بـه‏ ‏پـيـروي‏ ‏جدي‏ ‏و‏ ‏پشتيبانيهاي‏ ‏بي‏ ‏دريغ‏ ‏گروندگان‏ ‏به‏ ‏آن‏ ‏‏‏اديـان‏ ‏است‏. ‏طبيعي‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏پيروان‏ ‏هر‏ ‏دين‏ ‏و‏ ‏آييني‏, ‏تنها‏ ‏باورهاي‏ ‏خـود‏ ‏را‏ ‏بـر‏ ‏حـق‏ ‏و‏ ‏صحيح‏ ‏بدانند‏ ‏و‏ ‏اديان‏ ‏و‏ ‏مذاهب‏ ‏‏‏ديگر‏ ‏را‏ ‏باطل‏ ‏و‏ ‏نارسا‏ ‏بينگارند‏. ‏اين‏ ‏گونه‏ ‏اختلافها‏ ‏و‏ ‏فرقها‏ ‏و‏ ‏ناسانيها‏ ‏و‏ ‏مرزبنديها‏, ‏تنها‏ ‏در‏ ‏بين‏ ‏اديـان‏ ‏نـيـسـت‏, ‏بـلكه‏ ‏در‏ ‏‏‏داخل‏ ‏هر‏ ‏ديني‏ ‏نيز‏ ‏ممكن‏ ‏است‏ ‏گرايشها‏ ‏و‏ ‏مـذهـبـهـاي‏ ‏گـوناگوني‏ ‏وجود‏ ‏داشته‏ ‏باشد‏ ‏و‏ ‏پيروان‏ ‏هر‏ ‏يك‏ ‏از‏ ‏آنها‏ ‏تـنـهـا‏ ‏‏‏مذهب‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏حق‏ ‏بدانند‏ ‏و‏ ‏مذاهب‏ ‏ديگر‏ ‏را‏ ‏باطل‏.‏البته‏ ‏روشـن‏ ‏اسـت‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏نظر‏ ‏گروندگان‏, ‏هيچ‏ ‏گاه‏ ‏اديان‏ ‏و‏ ‏‏‏مذاهب‏ ‏ديگر‏ ‏با‏ ‏هـم‏ ‏يـكسان‏ ‏نيستند‏, ‏ممكن‏ ‏است‏ ‏پاره‏ ‏اي‏ ‏را‏ ‏نزديك‏ ‏تر‏ ‏و‏ ‏پاره‏ ‏اي‏ ‏را‏ ‏دورتـر‏ ‏از‏ ‏حـق‏ ‏بـدانند‏ ‏و‏ ‏يا‏ ‏پاره‏ ‏اي‏ ‏‏‏را‏ ‏باطل‏ ‏و‏ ‏پاره‏ ‏اي‏ ‏نارسا‏ ‏و‏ ‏نـاتمام‏ ‏بدانند‏. ‏اكنون‏ ‏اين‏ ‏پرسش‏ ‏مورد‏ ‏گفت‏ ‏وگوست‏ ‏كه‏ ‏آيا‏ ‏رستگاري‏ ‏و‏ ‏سـعـادت‏ ‏مـندي‏ ‏‏‏انسان‏, ‏ويژه‏ ‏پيروي‏ ‏و‏ ‏عمل‏ ‏به‏ ‏يك‏ ‏دين‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏تنها‏ ‏پـيـروان‏ ‏هـمان‏ ‏دين‏ ‏اهل‏ ‏نجات‏ ‏و‏ ‏رهاييند؟‏ ‏يا‏ ‏اين‏ ‏كه‏ ‏دين‏ ‏حق‏ ‏تنها‏ ‏‏‏يـك‏ ‏آيـيـن‏ ‏نـيـست‏ ‏دينهاي‏ ‏حق‏ ‏بسيارند‏ ‏و‏ ‏انسانها‏ ‏از‏ ‏هر‏ ‏يك‏ ‏پيروي‏ ‏كـنـنـد‏, ‏درست‏ ‏است؟‏ ‏در‏ ‏صورتي‏ ‏كه‏ ‏پذيرفتيم‏ ‏‏‏كه‏ ‏دين‏ ‏حق‏ ‏همواره‏ ‏يكي‏ ‏بـيـش‏ ‏نـيـست‏ ‏و‏ ‏ممكن‏ ‏نيست‏ ‏همه‏ ‏اديان‏ ‏بر‏ ‏حق‏ ‏باشند‏, ‏اگر‏ ‏كسي‏ ‏بدون‏ ‏داشـتـن‏ ‏ديـن‏ ‏حق‏ ‏و‏ ‏‏‏باور‏ ‏درست‏, ‏كارهاي‏ ‏نيك‏ ‏و‏ ‏شايسته‏ ‏مورد‏ ‏پسند‏ ‏و‏ ‏خواست‏ ‏شرع‏ ‏انجام‏ ‏دهد‏, ‏آيا‏ ‏كار‏ ‏او‏ ‏پاداش‏ ‏خواهد‏ ‏داشت؟‏ ‏‏‏پـرسـشهايي‏ ‏از‏ ‏اين‏ ‏دست‏, ‏مدتهاست‏ ‏كه‏ ‏محققان‏ ‏و‏ ‏انديشه‏ ‏وران‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏انديشه‏ ‏وا‏ ‏داشته‏ ‏و‏ ‏بحثهايي‏ ‏هم‏ ‏ارأه‏ ‏شده‏ ‏است‏. ‏‏‏شـهـيـد‏ ‏مرتضي‏ ‏مطهري‏ ‏از‏ ‏طرح‏ ‏كنندگان‏ ‏نخستين‏ ‏اين‏ ‏بحث‏ ‏به‏ ‏شمار‏ ‏مي‏ ‏رود‏ ‏كه‏ ‏مي‏ ‏نويسد‏: ‏‏‏‏‏(… ‏آيـا‏ ‏ديـني‏ ‏غير‏ ‏دين‏ ‏اسلام‏ ‏مقبول‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏يا‏ ‏دين‏ ‏مقبول‏, ‏منحصر‏ ‏بـه‏ ‏اسـلام‏ ‏است؟‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏عبارت‏ ‏ديگر‏,‏ ‏آيا‏ ‏آنچه‏ ‏لازم‏ ‏‏‏است‏ ‏فقط‏ ‏اين‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏انسان‏ ‏يك‏ ‏ديني‏ ‏داشته‏ ‏باشد‏ ‏و‏ ‏حداكثر‏ ‏اين‏ ‏است‏ ‏كه‏
 

 • تحقیق در مورد كنترل برگردان استنباط كمبود رطوبت در نيكوتيانا تاباكوم 13 ص

  تحقیق در مورد كنترل برگردان استنباط كمبود رطوبت در نيكوتيانا تاباكوم 13 ص استنباط, برگردان, تحقیق در مورد كنترل برگردان استنباط كمبود رطوبت در نيكوتيانا تاباكوم 13 ص, دانلود تحقیق در مورد كنترل برگردان استنباط كمبود رطوبت در نيكوتيانا تاباكوم…

 • پاورپوینت در مورد موازنة جرم و انرژی

  پاورپوینت در مورد موازنة جرم و انرژی انرژی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد موازنة جرم و انرژی, جرم, دانلود پاورپوینت در مورد موازنة جرم و انرژی, موازنة, موازنة جرم و انرژی, مورد, و رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد موازنة…

 • تحقیق در مورد آئين نامه ساختماني 40 ص

  تحقیق در مورد آئين نامه ساختماني 40 ص 40, آين, آين نامه ساختماني 40 ص, تحقیق, تحقیق در مورد آين نامه ساختماني 40 ص, دانلود تحقیق در مورد آين نامه ساختماني 40 ص, ساختماني, ص, مورد, نامه رفتن به سایت…

 • پرسشنامه مقیاس رشد مهارتهای اجتماعی

  پرسشنامه مقیاس رشد مهارتهای اجتماعی اجتماعی, پرسشنامه, پرسشنامه مقیاس رشد مهارتهای اجتماعی, دانلود پرسشنامه مقیاس رشد مهارتهای اجتماعی, رشد, مقیاس, مهارتهای رفتن به سایت اصلی پرسشنامه مقیاس رشد مهارتهای اجتماعی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : …

 • مبانی نظری و پیشینه مولفه های کیفیت خدمات

  مبانی نظری و پیشینه مولفه های کیفیت خدمات پیشینه, خدمات, دانلود مبانی نظری و پیشینه مولفه های کیفیت خدمات, کیفیت, مبانی, مبانی نظری و پیشینه مولفه های کیفیت خدمات, مولفه, نظری, های, و رفتن به سایت اصلی مبانی نظری و…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال لجبازی – نافرمانی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال لجبازی – نافرمانی اختلال, پیشینه, تحقیق, دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال نقص توجه بیش فعالی, لجبازی, مبانی, مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال لجبازی نافرمانی, نافرمانی, نظری, و رفتن به سایت اصلی…

 • مقاله فرآیند عملیاتی نیروگاه اتمی بوشهر

  اتمیبوشهردانلود مقاله فرآیند عملیاتی نیروگاه اتمی بوشهرعملیاتیفرآیندفرآیند عملیاتی نیروگاه اتمی بوشهرمقالهمقاله فرآیند عملیاتی نیروگاه اتمی بوشهرنیروگاه رفتن به سایت اصلی مقاله فرآیند عملیاتی نیروگاه اتمی بوشهر لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل…

 • ترمومتر و ترموكوپل

  ترموكوپلترمومترترمومتر و ترموكوپلدانلود ترمومتر و ترموكوپلو رفتن به سایت اصلی ترمومتر و ترموكوپل لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 25 اسلاید  قسمتی از متن powerpoint…

 • تحقیق در مورد مدل‌سازي چابك

  تحقیق در مورد مدل‌سازي چابك تحقیق, تحقیق در مورد مدل‌سازي چابك, چابك, دانلود تحقیق در مورد مدل‌سازي چابك, مدلسازي, مدل‌سازي چابك, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مدل‌سازي چابك لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد ساختمان كربوهيدرات ها

  پاورپوینت در مورد ساختمان كربوهيدرات ها پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ساختمان كربوهيدرات ها, دانلود پاورپوینت در مورد ساختمان كربوهيدرات ها, ساختمان, ساختمان كربوهيدرات ها, كربوهيدرات, مورد, ها رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد ساختمان كربوهيدرات ها لینک دانلود و…