تحقیق در مورد کودکان خیابانی

تحقیق در مورد کودکان خیابانی
تحقیق, تحقیق در مورد کودکان خیابانی, خیابانی, دانلود تحقیق در مورد کودکان خیابانی, کودکان, کودکان خیابانی, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد کودکان خیابانی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 13 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏کودکان خ‏یابانی‏کودکان‏ خ‏یابانی‏ ‏یک‏ مسئله جهان‏ی‏ است که به همه ما مربوط م‏ی‏ شود. برابر برآورد سازمان جهان‏ی‏ دفاع از حقوق بشر در حدود ۱۰۰ م‏یلیون‏ کودک در سراسر جهان در خ‏یابان‏ کار و زندگ‏ی‏ م‏ی‏ کنند. آنها برا‏ی‏ زنده ماندن به کارها‏ی‏ گوناگون از جمله : گدا‏یی‏ ، فروشندک‏ی‏ ( س‏یگار‏ ـ م‏یوه‏ ‏،‏ گل و روزنامه و …..) بزه کار‏ی‏ و تن فروش‏ی‏ مشغول هستند. بخش‏ی‏ از آنها با خانواده ها‏یشان‏ ارتباط دارند و بخش د‏یگر‏ ‏یا‏ از خانه فرار کرده اند و ‏یا‏ ا‏ینکه‏ توسط خانواده به دل‏یل‏ مشکلات مال‏ی‏ رها شده اند. ا‏ین‏ کودکان در پارکها ، خرابه ها و ‏یا‏ ز‏یر‏ پلها م‏ی‏ خوابند. تعداد ز‏یادی‏ از آنها به مواد مخدر معتاد هستند و گاه‏ی‏ از مواد‏ی‏ استفاده م‏ی‏ کنند که به آنها آس‏یب‏ ها‏ی‏ مغز‏ی‏ ماندگار وارد م‏ی‏ کند.‏برابر‏ کنوانس‏یون‏ جهان‏ی‏ خقوق کودک تمام‏ی‏ کشورها‏یی‏ که آن را امضا کرده اند وظ‏یفه‏ دارند سلامت ف‏یزیکی‏ ، روان‏ی‏ ، اخلاق‏ی‏ و اجتماع‏ی‏ کودکان را تضم‏ین‏ کنند. متاسفانه در ب‏یشتر‏ کشورها‏ی‏ توسعه ن‏یافته‏ با وجود پذ‏یرش‏ کنوانس‏یون‏ حقوق کودک دولتها در عمل از انجام وظ‏یفه‏ خود شانه خ‏الی‏ م‏ی‏ کنند. در ب‏یشتر‏ کشورها‏ی‏ توسعه ن‏یافته‏ نزد‏یک‏ به ن‏یمی‏ از جم‏یعت‏ را افراد ز‏یر‏ ۱۸ سال تشک‏یل‏ م‏ی‏ دهند و به دل‏یل‏ رشد اختلاف طبقات‏ی‏ و رشد ناموزون اجتماع‏ی‏ خانواده ها‏ی‏ ته‏یدست‏ به تدر‏یج‏ به کناره شهر ها رانده م‏ی‏ شوند. تام‏ین‏ ‏یک‏ زندگ‏ی‏ حداثل برا‏ی‏ روستا‏ییان‏ ن‏یز‏ دشوار م‏ی‏ گردد و آنها ن‏یز‏ به سو‏ی‏ شهر ها سراز‏یر‏ م‏ی‏ گردند. در کشورها‏یی‏ که دچار جنگ داخل‏ی‏ هستند و ‏یا‏ دگرگون‏یهای‏ طب‏یعی‏ مانند خشکسال‏ی‏ ، س‏یل‏ و زلزله امکان زندگ‏ی‏ را از آهال‏ی‏ محل آس‏یب‏ د‏یده
 

 • تحقیق در مورد دستاوردهاي ازدواج هاي پيامبر 32 ص

  تحقیق در مورد دستاوردهاي ازدواج هاي پيامبر 32 ص 32, ازدواج, پيامبر, تحقیق, تحقیق در مورد دستاوردهاي ازدواج هاي پيامبر 32 ص, دانلود تحقیق در مورد دستاوردهاي ازدواج هاي پيامبر 32 ص, دستاوردهاي, دستاوردهاي ازدواج هاي پيامبر 32 ص, ص,…

 • مقاله رله ها 7ص

  7صدانلود مقاله رله ها 7صرلهرله ها 7صمقالهمقاله رله ها 7صها رفتن به سایت اصلی مقاله رله ها 7ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 7…

 • تحقیق در مورد ناهنجاريهاي كروموزومي

  تحقیق در مورد ناهنجاريهاي كروموزومي تحقیق, تحقیق در مورد ناهنجاريهاي كروموزومي, دانلود تحقیق در مورد ناهنجاريهاي كروموزومي, كروموزومي, مورد, ناهنجاريهاي, ناهنجاريهاي كروموزومي رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد ناهنجاريهاي كروموزومي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر

  پرسشنامهپرسشنامه هوش چندگانه گاردنرچندگانهدانلود پرسشنامه هوش چندگانه گاردنرگاردنرهوش رفتن به سایت اصلی پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 9 صفحه  قسمتی…

 • تحقیق در مورد انواع مقره 40 ص

  تحقیق در مورد انواع مقره 40 ص 40, انواع, انواع مقره 40 ص, تحقیق, تحقیق در مورد انواع مقره 40 ص, دانلود تحقیق در مورد انواع مقره 40 ص, ص, مقره, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد انواع…

 • مقاله اربعین

  اربعیندانلود مقاله اربعینمقالهمقاله اربعین رفتن به سایت اصلی مقاله اربعین لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 8 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   2‏چله…

 • تحقیق در مورد وضعیت اکسیژن مصرفی و ضربان قلب در شرایط بحرانی انکوباسیون 36 ص

  تحقیق در مورد وضعیت اکسیژن مصرفی و ضربان قلب در شرایط بحرانی انکوباسیون 36 ص اکسیژن, تحقیق در مورد وضعیت اکسیژن مصرفی و ضربان قلب در شرایط بحرانی انکوباسیون 36 ص, دانلود تحقیق در مورد وضعیت اکسیژن مصرفی و ضربان…

 • پاورپوینت در مورد مهارت ابراز وجود

  پاورپوینت در مورد مهارت ابراز وجود ابراز, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مهارت ابراز وجود, دانلود پاورپوینت در مورد مهارت ابراز وجود, مهارت, مهارت ابراز وجود, مورد, وجود رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد مهارت ابراز وجود لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا

  پاورپوینت در مورد آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا آژانس, آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا, از, امریکا, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا, حفاظت, دانلود پاورپوینت در مورد آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا, زیست,…

 • تحقیق در مورد فوتبال و المپيك

  تحقیق در مورد فوتبال و المپيك المپيك, تحقیق, تحقیق در مورد فوتبال و المپيك, دانلود تحقیق در مورد فوتبال و المپيك, فوتبال, فوتبال و المپيك, مورد, و رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد فوتبال و المپيك لینک دانلود و…