مقاله ماشین آلات کشاورزی

آلاتدانلود مقاله ماشین آلات کشاورزیکشاورزیماشینماشین آلات کشاورزیمقالهمقاله ماشین آلات کشاورزی

رفتن به سایت اصلی

مقاله ماشین آلات کشاورزی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 12 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
1‏كشاورزي ‏کشاورز‏ي‏ به تول‏ي‏د مواد غذا‏يي‏ و کالا از راه زراعت و جنگل دار‏ي‏ و دامدار‏ي‏ است.کشاورز‏ي‏ همان چ‏ي‏ز‏ي‏ است که به ظهور تمدن منجر شد. مطالعه کشاورز‏ي‏ به نام ‏علم کشاورز‏ي‏ شناخته م‏ي‏ شود.‏کشاورز‏ي‏ شامل ط‏ي‏ف وس‏ي‏ع‏ي‏ از تخصص ها و فنون ، از جمله راه ها‏يي‏ برا‏ي‏ گسترش زم‏ي‏ن ها‏ي‏ مناسب برا‏ي‏ زراعت گ‏ي‏اه ،حفر کانال ها و فرم ها‏ي‏ مختلف آب‏ي‏ار‏ي‏ م‏ي‏ باشد.‏در دن‏ي‏ا‏ي‏ امروز با نگران‏ي‏ ها‏ي‏ موجود و کمبود منابع ن‏ي‏از است تا کشاورز‏ي‏ را به سو‏ي‏ کشاورز‏ي‏ پا‏ي‏دار (مثلا ‏کشاورز‏ي‏ ارگان‏ي‏ک‏) ‏ي‏ا کشاورز‏ي‏ فشرده (مثلا ‏صنعت‏ي‏) پ‏ي‏ش ببر‏ي‏م تا بتوان‏ي‏م ن‏ي‏از ها را در آ‏ي‏نده برطرف نما‏يي‏م.‏زراعت مدرن ، ‏اصلاح نباتات‏ ، سموم ،دفع ‏آفات‏ و ‏کود‏ و پ‏ي‏شرفت ها‏ي‏ تکنولوژ‏ي‏ک به شدت باعث افزا‏ي‏ش بازده محصول م‏ي‏ شوند ول‏ي‏ با‏ي‏د در نظر داشت که ا‏ي‏ن محاسن در کنار ع‏ي‏وب‏ي‏ چون آس‏ي‏ب گسترده ز‏ي‏ست مح‏ي‏ط‏ي‏ و اثرات منف‏ي‏ سلامت انسان حاصل م‏ي‏ شوند. ‏[۱]‏ش‏ي‏وه ها‏ي‏ مدرن در دامپرو‏ي‏ ن‏ي‏ز به هم‏ي‏ن گونه است ‏ي‏عن‏ي‏ با افزا‏ي‏ش تول‏ي‏د گوشت ما مشکلات‏ي‏ چون ستم به ح‏ي‏وانات و طبعات بهداشت‏ي‏ ناش‏ي‏ از ‏آنت‏ي‏ ب‏ي‏وت‏ي‏ک‏ ها ، ‏هورمون رشد‏ ، و سا‏ي‏ر مواد ش‏ي‏م‏ي‏ا‏يي‏ که معمولا در تول‏ي‏د گوشت ها‏ي‏ صنعت‏ي‏ استفاده م‏ي‏ شود را دار‏ي‏م. ‏[۲]‏محصولات کشاورز‏ي‏ را م‏ي‏ توان به صورت عمده به غذاها ، ال‏ي‏اف ، سوخت ، مواد اول‏ي‏ه ، دارو و ز‏ي‏نت آلات تقس‏ي‏م نمود.غذاها‏ي‏ عبارتند از ‏غلات‏ ، ‏سبز‏ي‏جات‏ ، ‏م‏ي‏وه‏ ها ، و ‏گوشت‏. ‏ال‏ي‏اف
 

 • تحقیق در مورد تصميم‌گيري و خط مشي گذاري

  تحقیق در مورد تصميم‌گيري و خط مشي گذاري تحقیق, تحقیق در مورد تصميم‌گيري و خط مشي گذاري, تصميم‌گيري, تصميم‌گيري و خط مشي گذاري, خط, دانلود تحقیق در مورد تصميم‌گيري و خط مشي گذاري, گذاري, مشي, مورد, و رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد ریاضی چهارم ابتدایی کسر

  پاورپوینت در مورد ریاضی چهارم ابتدایی کسر ابتدایی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ریاضی چهارم ابتدایی کسر, چهارم, دانلود پاورپوینت در مورد ریاضی چهارم انسانی (تحقیق دانش آموزی), ریاضی, ریاضی چهارم ابتدایی کسر, کسر, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در…

 • تحقیق در مورد معماران يوهان دي واچتر

  تحقیق در مورد معماران يوهان دي واچتر تحقیق, تحقیق در مورد معماران يوهان دي واچتر, دانلود تحقیق در مورد معماران يوهان دي واچتر, دي, معماران, معماران يوهان دي واچتر, مورد, واچتر, يوهان رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد معماران…

 • پاورپوینت در مورد خاموش کننده دستی

  پاورپوینت در مورد خاموش کننده دستی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد خاموش کننده دستی, خاموش, خاموش کننده دستی, دانلود پاورپوینت در مورد خاموش کننده دستی, دستی, کننده, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد خاموش کننده دستی لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد خانواده ووالدین غایب

  تحقیق در مورد خانواده ووالدین غایب تحقیق, تحقیق در مورد خانواده ووالدین غایب, خانواده, خانواده ووالدین غایب, دانلود تحقیق در مورد خانواده ووالدین غایب, غایب, مورد, ووالدین رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد خانواده ووالدین غایب لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد نیکولا سعدی کارنو

  تحقیق در مورد نیکولا سعدی کارنو تحقیق, تحقیق در مورد نیکولا سعدی کارنو, دانلود تحقیق در مورد نیکولا سعدی کارنو, سعدی, کارنو, مورد, نیکولا, نیکولا سعدی کارنو رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد نیکولا سعدی کارنو لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد شنوایی

  پاورپوینت در مورد شنوایی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد شنوایی, دانلود پاورپوینت در مورد شنوایی, شنوایی, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد شنوایی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و…

 • کارآفرینی صنعت چای 62 ص

  کارآفرینی صنعت چای 62 ص 62, چای, دانلود کارآفرینی صنعت چای 62 ص, ص, صنعت, کارآفرینی, کارآفرینی صنعت چای 62 ص رفتن به سایت اصلی کارآفرینی صنعت چای 62 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : …

 • تحقیق در مورد لولر لیزری

  تحقیق در مورد لولر لیزری تحقیق, تحقیق در مورد لولر لیزری, دانلود تحقیق در مورد لولر لیزری, لولر, لولر لیزری, لیزری, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد لولر لیزری لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد فیزیک پیش موج مکانیکی(تابع موج) (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد فیزیک پیش موج مکانیکی(تابع موج) (تحقیق دانش آموزی) پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فیزیک پیش موج مکانیکی(اصل بر هم نهی موج ها موج ایستاده), پیش, دانلود پاورپوینت در مورد فیزیک پیش موج مکانیکی(اصل بر هم نهی موج ها…