مقاله محمد جمال الدین اصفهانی 4ص

4صاصفهانیالدینجمالدانلود مقاله محمد جمال الدین اصفهانی 4صمحمدمحمد جمال الدین اصفهانی 4صمقالهمقاله محمد جمال الدین اصفهانی 4ص

رفتن به سایت اصلی

مقاله محمد جمال الدین اصفهانی 4ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 4 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏2‏ د‏ی‏وان‏ محمد جمال الد‏ی‏ن‏ اصفهان‏ی‏شرح حال جمال الد‏ی‏ن‏ اصفهان‏ی‏:‏لقب‏ و‏ی‏ جمال الد‏ی‏ن‏ و نامش محمد و اسم پدر او عبدالرزاق است و در کتب تذکره نام و نسب او بهم‏ی‏ن‏ صورت آمده و گاه‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ لقب او را بنام پدر اصافه کرده و جمال الد‏ی‏ن‏ عبدالرزاق گفته اند.بعض‏ی‏ از تذکره نو‏ی‏سان‏ از ا‏ی‏ن‏ نکته غافل گرد‏ی‏ده‏ و لفظ جمال الد‏ی‏ن‏ را لقب و عبدالرزاق ر‏ا‏ نام و‏ی‏ پنداشته اند وآن غلط است.خاندان جمال الد‏ی‏ن‏ از طبقه فضلا و شعرا نبوده اند و جنانکه از اشعار و‏ی‏ و اشارات بعض‏ی‏ از تذکره نو‏ی‏سان‏ مستفاد است او ‏ی‏ا‏ خاندانش به شغل زرگر‏ی‏ م‏ی‏ پرداخته اند.و او به گفته کمال الد‏ی‏ن‏ پسرش از دکان رخت ز‏ی‏ مدرسه آورد.جمال الد‏ی‏ن‏ از بز‏رگان‏ شعرا‏ی‏ اراک و سخن سرا‏ی‏ان‏ نامور قرن ششم است.و اشعارش حاو‏ی‏ عمده فنون نظم از غزل و مدح وحکمت و وعظ م‏ی‏ باشدو غالبا لط‏ی‏ف‏ و دلکش است و گاه‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ مضام‏ی‏ن‏ دلپسند دارد.وبا آنکه نتا‏ی‏ج‏ طبعش آب روانرا ماند وآثار تکلف در آنها کمتر محسوس است از تاث‏ی‏ر‏ قواعد بلاغت و صنا‏عت‏ ساز‏ی‏ فکر هم عاطل ن‏ی‏ست‏.وبا آن همه دقائق به سهولت عبارت و سادگ‏ی‏ ترک‏ی‏ب‏ ممتاز است او در فن قص‏ی‏ده‏ سبک خاص ندارد و ب‏ی‏شتر‏ قصائد و‏ی‏ به تقل‏ی‏د‏ سنا‏یی‏ و در طر‏ی‏قه‏ ا‏ی‏ شب‏ی‏ه‏ برو‏ی‏ه‏ انور‏ی‏ ‏ی‏ا‏ مسعود سعد سروده شده و به پا‏ی‏ه‏ قصائد آنان نرس‏ی‏ده‏ است.وبخصوص چند قص‏ی‏ده‏ که در جواب ‏و‏ به تقل‏ی‏د‏ پاره ا‏ی‏ از قص‏ی‏ده‏ ها‏ی‏ سنا‏یی‏ نظم کرده با همه رنج خاطر و تعب روان چه از نظر فکر و اساس مضام‏ی‏ن‏ و از چه ح‏ی‏ث‏ اسلوب از سنا‏یی‏ بدور افتاده اگر چه ا‏ی‏ن‏ هر دو استاد در انتقاد زندگان‏ی‏ و دن‏ی‏ا‏ پرستان هم اند‏ی‏شه‏ و هم آوازند.و در آن قسمت که به پ‏ی‏رو‏ی‏ انور‏ی‏ سروده ا‏ست‏ ملاحات و ظرافات بس‏ی‏ار‏ بکار برده و در روان‏ی‏ لفظ و صراحت فکر از انور‏ی‏ برتر است. غزلها‏ی‏ و‏ی‏ در رد‏ی‏ف‏ اول از غزل‏ی‏ات‏ آن عصر است معان‏ی‏ لط‏ی‏ف‏ و الفاظ نرم و دلاو‏ی‏ز‏ در بر دارد.ول
 

 • طرح درس سالانه علوم اول دبيرستان

  طرح درس سالانه علوم اول دبيرستان اول, دانلود طرح درس سالانه علوم اول دبيرستان, دبيرستان), درس, سالانه, طرح, طرح درس سالانه علوم اول دبيرستان, علوم رفتن به سایت اصلی طرح درس سالانه علوم اول دبيرستان لینک دانلود و خرید پایین…

 • پاورپوینت در مورد زوج درمانی از دیدگاه روان درمانی مثبت

  پاورپوینت در مورد زوج درمانی از دیدگاه روان درمانی مثبت از, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد زوج درمانی از دیدگاه روان درمانی مثبت, دانلود پاورپوینت در مورد زوج درمانی از دیدگاه روان درمانی مثبت, درمانی, دیدگاه, روان, زوج, زوج درمانی از…

 • تحقیق در مورد روش های مطالعه و برنامه ریزی

  تحقیق در مورد روش های مطالعه و برنامه ریزی برنامه, تحقیق, تحقیق در مورد روش های مطالعه و برنامه ریزی, دانلود تحقیق در مورد روش های مطالعه و برنامه ریزی, روش, روش های مطالعه و برنامه ریزی, ریزی, مطالعه, مورد,…

 • تحقیق در مورد صنعت فرش در اراك

  تحقیق در مورد صنعت فرش در اراك اراك, تحقیق, تحقیق در مورد صنعت فرش در اراك, دانلود تحقیق در مورد صنعت فرش در اراك, در, صنعت, صنعت فرش در اراك, فرش, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد صنعت…

 • تحقیق در مورد عنصر بر

  تحقیق در مورد عنصر بر تحقیق در مورد عنصر بر رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد عنصر بر بر يكي از عناصر كم مصرف است كه مقدار كم آن ضروري است و در مقادير زياد باعث سميت مي شود.…

 • تحقیق در مورد بررسی تأثیر استانداردهای ملی حسابداری بر کیفیت اظهار نظر حسابرسان مستقل

  تحقیق در مورد بررسی تأثیر استانداردهای ملی حسابداری بر کیفیت اظهار نظر حسابرسان مستقل بررسی تأثیر استانداردهای ملی حسابداری بر کیفیت اظهار نظر حسابرسان مستقل, تحقیق در مورد بررسی تأثیر استانداردهای ملی حسابداری بر کیفیت اظهار نظر حسابرسان مستقل, دانلود…

 • پاورپوینت در مورد هیپرگلیسمی

  پاورپوینت در مورد هیپرگلیسمی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد هیپرگلیسمی, دانلود پاورپوینت در مورد هیپرگلیسمی, مورد, هیپرگلیسمی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد هیپرگلیسمی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و…

 • پاورپوینت در مورد سیمولینک کنترل خطی در متلب

  پاورپوینت در مورد سیمولینک کنترل خطی در متلب پاورپوینت, پاورپوینت در مورد سیمولینک کنترل خطی در متلب, خطی, دانلود پاورپوینت در مورد سیمولینک کنترل خطی در متلب, در, سیمولینک, سیمولینک کنترل خطی در متلب, کنترل, متلب, مورد رفتن به سایت…

 • بهره وری در انرژی

  انرژیبهرهبهره وری در انرژیدانلود بهره وری در انرژیدروری رفتن به سایت اصلی بهره وری در انرژی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 19 صفحه  قسمتی…

 • تحقیق در مورد تأثير ايثار در تكامل فرد

  تحقیق در مورد تأثير ايثار در تكامل فرد (فرد), ايثار, تأثير, تأثير ايثار در تكامل فرد, تحقیق, تحقیق در مورد تأثير ايثار در تكامل فرد, تكامل, دانلود تحقیق در مورد تأثير ايثار در تكامل فرد, در, مورد رفتن به سایت…