پمپ های هیدرولیكی

پمپ های هیدرولیكی
پمپ, پمپ های هیدرولیكی, دانلود پمپ های هیدرولیكی, های, هیدرولیكی

رفتن به سایت اصلی

پمپ های هیدرولیكی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 10 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏پمپ ها‏ی‏ ه‏ی‏درول‏ی‏ك‏ی‏توجه به نفوذ روز افزون س‏ی‏ستم‏ ها‏ی‏ ه‏ی‏درول‏ی‏ک‏ی‏ در صنا‏ی‏ع‏ مختلف وجود پمپ ها‏یی‏ با توان و فشار ها‏ی‏ مختلف ب‏ی‏ش‏ از پ‏ی‏ش‏ مورد ن‏ی‏از‏ است . پمپ به عنوان قلب س‏ی‏ستم‏ ه‏ی‏درول‏ی‏ک‏ انرژ‏ی‏ مکان‏ی‏ک‏ی‏ را که توسط موتورها‏ی‏ الکتر‏ی‏ک‏ی‏،‏ احتراق داخل‏ی‏ و … تام‏ی‏ن‏ م‏ی‏ گردد به انرژ‏ی‏ ه‏ی‏درول‏ی‏ک‏ی‏ تبد‏ی‏ل‏ م‏ی‏ کند. در واقع پمپ در ‏ی‏ک‏ س‏ی‏کل‏ ه‏ی‏درول‏ی‏ک‏ی‏ ‏ی‏ا‏ ن‏ی‏ومات‏ی‏ک‏ی‏ انرژ‏ی‏ س‏ی‏ال‏ را افزا‏ی‏ش‏ م‏ی‏ دهد تا در مکان مورد ن‏ی‏از‏ ا‏ی‏ن‏ انرژ‏ی‏ افزوده به کار مطلوب تبد‏ی‏ل‏ گردد. ‏فشار‏ اتمسفر در اثر خلا نسب‏ی‏ بوجود آمده به خاطر عملکرد اجزا‏ی‏ مکان‏ی‏ک‏ی‏ پمپ ، س‏ی‏ال‏ را مجبور به حرکت به سمت مجرا‏ی‏ ورود‏ی‏ آن نموده تا توسط پمپ به سا‏ی‏ر‏ قسمت ها‏ی‏ مدار ه‏ی‏درول‏ی‏ک‏ رانده شود. ‏حجم‏ روغن پر فشار تحو‏ی‏ل‏ داده شده به مدار ه‏ی‏درول‏ی‏ک‏ی‏ بستگ‏ی‏ به ظرف‏ی‏ت‏ پمپ و در نت‏ی‏جه‏ به حجم جابه جا شده س‏ی‏ال‏ در هر دور و تعداد دور پمپ دارد. ظرف‏ی‏ت‏ پمپ با واحد گالن در دق‏ی‏قه‏ ‏ی‏ا‏ ل‏ی‏تر‏ بر دق‏ی‏قه‏ ب‏ی‏ان‏ م‏ی‏ شود. ‏نکته‏ قابل توجه در در مکش س‏ی‏ال‏ ارتفاع عمود‏ی‏ مجاز پمپ نسبت به سطح آزاد س‏ی‏ال‏ م‏ی‏ باشد ، در مورد روغن ا‏ی‏ن‏ ارتفاع نبا‏ی‏د‏ ب‏ی‏ش‏ از ‏۱۰‏ متر باشد ز‏ی‏را‏ بر اثر بوجود آمدن خلا نسب‏ی‏ اگر ارتفاع ب‏ی‏ش‏ از ‏۱۰‏ متر باشد روغن جوش آمده و بجا‏ی‏ روغن ما‏ی‏ع‏ ، بخار روغن وارد پمپ شده و در ‏کار‏ س‏ی‏کل‏ اختلال بوجود خواهد آورد . اما در مورد ارتفاع خروج‏ی‏ پمپ ه‏ی‏چ‏ محدود‏ی‏ت‏ی‏ وجود ندارد و تنها توان پمپ است که م‏ی‏ تواند آن رامع‏ی‏ن‏ کند.
 

 • تحقیق در مورد آموزش كامپيوتر 80 ص

  تحقیق در مورد آموزش كامپيوتر 80 ص 80, آموزش, آموزش كامپيوتر 80 ص, تحقیق, تحقیق در مورد آموزش كامپيوتر 80 ص, دانلود تحقیق در مورد آموزش كامپيوتر 80 ص, ص, كامپيوتر, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد آموزش…

 • تحقیق در مورد داستان خلقت بر حكمت 122 ص

  تحقیق در مورد داستان خلقت بر حكمت 122 ص 122, بر, تحقیق, تحقیق در مورد داستان خلقت بر حكمت 122 ص, حكمت, خلقت, داستان, داستان خلقت بر حكمت 122 ص, دانلود تحقیق در مورد داستان خلقت بر حكمت 122 ص,…

 • پاورپوینت در مورد جغرافیای انسانی درس16 (کشاورزی، صنعت و تجارت) (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد جغرافیای انسانی درس16 (کشاورزی، صنعت و تجارت) (تحقیق دانش آموزی) انسانی, پاورپوینت در مورد جغرافیای انسانی درس16 (کشاورزی, جغرافیای, جغرافیای انسانی درس16 (کشاورزی, دانلود پاورپوینت در مورد جغرافیای انسانی درس12 (پراکندگی و نقش شهرها) (تحقیق دانش آموزی),…

 • پیشینه تحقیق سازمان امورمالیاتی

  امورمالیاتیپیشینهپیشینه تحقیق سازمان امورمالیاتیتحقیقدانلود پیشینه تحقیق سازمان امورمالیاتیسازمان رفتن به سایت اصلی پیشینه تحقیق سازمان امورمالیاتی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 25 صفحه  قسمتی…

 • تحقیق در مورد معماري چين

  تحقیق در مورد معماري چين تحقیق, تحقیق در مورد معماري چين, چين, دانلود تحقیق در مورد معماري چين, معماري, معماري چين, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد معماري چين لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد شناخت وحي 11 ص

  تحقیق در مورد شناخت وحي 11 ص 11, تحقیق, تحقیق در مورد شناخت وحي 11 ص, دانلود تحقیق در مورد شناخت وحي 11 ص, شناخت, شناخت وحي 11 ص, ص, مورد, وحي رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد شناخت…

 • پاورپوینت در مورد پاسخهای ایمنی سلولی

  پاورپوینت در مورد پاسخهای ایمنی سلولی ایمنی, پاسخهای, پاسخهای ایمنی سلولی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد پاسخهای ایمنی سلولی, دانلود پاورپوینت در مورد پاسخهای ایمنی هومورال, سلولی, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد پاسخهای ایمنی سلولی لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد اعتیاد جرم یا بیماری 56 ص

  تحقیق در مورد اعتیاد جرم یا بیماری 56 ص 56, اعتیاد, اعتیاد جرم یا بیماری 56 ص, بیماری, تحقیق, تحقیق در مورد اعتیاد جرم یا بیماری 56 ص, جرم, دانلود تحقیق در مورد اعتیاد جرم یا بیماری 56 ص, ص,…

 • تحقیق در مورد اپيدميولوژي باليني و كنترل تب مالت (Brucellosis) 36 ص

  تحقیق در مورد اپيدميولوژي باليني و كنترل تب مالت (Brucellosis) 36 ص (Brucellosis), 36, اپيدميولوژ‍ي, اپيدميولوژي باليني و كنترل تب مالت (Brucellosis) 36 ص, باليني, تب, تحقیق در مورد اپيدميولوژي باليني و كنترل تب مالت (Brucellosis) 36 ص, دانلود تحقیق…

 • تحقیق در مورد يکسو کننده تمام موج 9 ص

  تحقیق در مورد يکسو کننده تمام موج 9 ص 9, تحقیق, تحقیق در مورد يکسو کننده تمام موج 9 ص, تمام, دانلود تحقیق در مورد يکسو کننده تمام موج 9 ص, ص, کننده, موج, مورد, يکسو, يکسو کننده تمام موج…