تحقیق در مورد آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارآیی

تحقیق در مورد آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارآیی
آثار, آموزش, آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارآیی, آن, افزایش, بر, تحقیق, تحقیق در مورد آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارآیی, خدمت, دانلود تحقیق در مورد آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارآیی, ضمن, کارآیی, مورد, و

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارآیی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 15 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏2‏آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزا‏ی‏ش‏ کارآ‏یی‏ن‏ی‏رو‏ی‏ انسان‏ی‏ در بخش دولت‏ی‏چک‏ی‏ده‏ ‏آموزش‏ ضمن خدمت ‏ی‏ک‏ی‏ از مؤثرتر‏ی‏ن‏ ابزارها‏ی‏ مد‏ی‏ران‏ برا‏ی‏ مقابله با تغ‏یی‏رات‏ مح‏ی‏ط‏ی‏ بوده و ضامن ارا‏ی‏ه‏ مناسب خدمات، بخصوص در سازمان‌ها‏ی‏ خدمات‏ی‏ و دولت‏ی‏ م‏ی‏‌‏باشد‏ که چنانکه منظم و هدفمند و در راستا‏ی‏ ن‏ی‏ازها‏ی‏ واقع‏ی‏ کارکنان تدو‏ی‏ن‏ و اجراء شود، نه تنها عملکرد کارکنان و سازم‏ان‏ را بالا م‏ی‏‌‏برد،‏ بلکه بهبود مهارت‌ها‏ی‏ مد‏ی‏ران‏ و افزا‏ی‏ش‏ رضا‏ی‏ت‏ کارکنان و ارباب رجوع را ن‏ی‏ز‏ در پ‏ی‏ خواهد داشت. ‏مقاله‏ حاضر با طرح ا‏ی‏ن‏ فرض که آموزش ضمن خدمت کارآ‏یی‏ ن‏ی‏رو‏ی‏ انسان‏ی‏ را افزا‏ی‏ش‏ م‏ی‏‌‏دهد‏ در قالب فرض‏ی‏ه‏ اصل‏ی‏ پژوهش خود در اداره دارا‏یی‏ استان اصفهان به طرح چند فرض‏ی‏ه‏ فرع‏ی‏ م‏ی‏‌‏پردازد‏. فرض‏ی‏ه‏‌‏ها‏یی‏ که تأث‏ی‏ر‏ آموزش ضمن خدمت بر مهارت‌ها‏ی‏ شغل‏ی‏ ن‏ی‏رو‏ی‏ انسان‏ی‏،‏ مهارت‌ها‏ی‏ مد‏ی‏ران‏ ‏و‏ رضا‏ی‏ت‏ شغل‏ی‏ کارکنان را ن‏ی‏ز‏ مورد توجه قرار م‏ی‏‌‏دهد‏. ‏روش‏ تحق‏ی‏ق‏ بکار گرفته‌شده از نوع م‏ی‏دان‏ی‏ بوده و ابزار اصل‏ی‏ جمع‌آور‏ی‏ اطلاعات، علاوه بر منابع کتابخانه‌ا‏ی‏ و مشاهده، استفاده از مصاحبه و پرسشنامه م‏ی‏‌‏باشد‏ و تنها اطلاعات حاصل از پرسشنامه مورد تجز‏ی‏ه‏ و تحل‏ی‏ل‏ قرار گرفته‌است. جامعه آمار‏ی‏ تحق‏ی‏ق‏ عبارت است از آن دسته ا‏ز‏ کارکنان اداره دارا‏یی‏ اصفهان که ط‏ی‏ سال‌ها‏ی‏ 1369 تا 1373 در دوره‌ها
 

 • تحقیق در مورد زندگینامه ویکتورهوگو

  تحقیق در مورد زندگینامه ویکتورهوگو تحقیق, تحقیق در مورد زندگینامه ویکتورهوگو, دانلود تحقیق در مورد زندگینامه ویکتورهوگو, زندگینامه, زندگینامه ویکتورهوگو, مورد, ویکتورهوگو رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد زندگینامه ویکتورهوگو لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد تئوري بازي

  تحقیق در مورد تئوري بازي بازي, تحقیق, تحقیق در مورد توري بازي, توري, توري بازي, دانلود تحقیق در مورد توري بازي, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تئوري بازي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد شلی دریچه میترال( MVP) 11 ص

  تحقیق در مورد شلی دریچه میترال( MVP) 11 ص 11, MVP), تحقیق, تحقیق در مورد شلی دریچه میترال( MVP) 11 ص, دانلود تحقیق در مورد شلی دریچه میترال( MVP) 11 ص, دریچه, شلی, شلی دریچه میترال( MVP) 11 ص, ص,…

 • تحقیق در مورد کلیات استان کرمان

  تحقیق در مورد کلیات استان کرمان استان, تحقیق, تحقیق در مورد کلیات استان کرمان, دانلود تحقیق در مورد کلیات استان کرمان, کرمان, کلیات, کلیات استان کرمان, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد کلیات استان کرمان لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد علم سکولار و علم دینی 8ص

  تحقیق در مورد علم سکولار و علم دینی 8ص 8ص, تحقیق, تحقیق در مورد علم سکولار و علم دینی 8ص, دانلود تحقیق در مورد علم سکولار و علم دینی 8ص, دینی, سکولار, علم, علم سکولار و علم دینی 8ص, مورد,…

 • روش عناصر محدود غیرخطی

  روش عناصر محدود غیرخطی دانلود روش عناصر محدود غیرخطی, روش, روش عناصر محدود غیرخطی, عناصر, غیرخطی, محدود رفتن به سایت اصلی روش عناصر محدود غیرخطی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..PPT) ( قابل ويرايش…

 • سیستم انتقال نیرو 19 ص

  (ص)19انتقالدانلود سیستم انتقال نیرو 19 صسیستمسیستم انتقال نیرو 19 صنیرو رفتن به سایت اصلی سیستم انتقال نیرو 19 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه :…

 • پاورپوینت در مورد کارگاه SPSS پیشرفته (تحلیل عاملی اکتشافی)

  پاورپوینت در مورد کارگاه SPSS پیشرفته (تحلیل عاملی اکتشافی) spss, اکتشافی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد کارگاه SPSS پیشرفته (تحلیل عاملی اکتشافی), پیشرفته, ت, تحلیل, دانلود پاورپوینت در مورد کارگاه SPSS پیشرفته (تحلیل عاملی اکتشافی), عاملی, کارگاه, کارگاه SPSS پیشرفته (تحلیل…

 • تحقیق در مورد کانبان 52 ص

  تحقیق در مورد کانبان 52 ص 52, تحقیق, تحقیق در مورد کانبان 52 ص, دانلود تحقیق در مورد کانبان 52 ص, ص, کانبان, کانبان 52 ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد کانبان 52 ص لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد بهينه سازي مصرف انرژي

  تحقیق در مورد بهينه سازي مصرف انرژي انرژي, بهينه, بهينه سازي مصرف انرژي, تحقیق, تحقیق در مورد بهينه سازي مصرف انرژي, دانلود تحقیق در مورد بهينه سازي مصرف انرژي, سازي, مصرف, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد بهينه…