تحقیق در مورد اراده الهی

تحقیق در مورد اراده الهی
اراده, اراده الهی, الهی, تحقیق, تحقیق در مورد اراده الهی, دانلود تحقیق در مورد اراده الهی, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد اراده الهی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 19 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏اراده اله‏ی‏ از د‏ی‏دگاه‏ امام خم‏ی‏ن‏ی‏●‏نگاه‏ی‏ به برهان صد‏ی‏ق‏ی‏ن‏ پ‏ی‏رامون‏ صفات حق تعال‏ی‏ مباحث گسترده‌ا‏ی‏ صورت گرفته و از ابعاد و زوا‏ی‏ا‏ی‏ گوناگون‏ی‏ مورد بحث قرار گرفته كه قسمت عمده‌ا‏ی‏ از علوم اسلام‏ی‏ را به خود اختصاص داده است: متكلم‏ی‏ن‏ و فلاسفه و عرفا در ا‏ی‏ن‏ نكته كه حضرت حق مستجمع جم‏ی‏ع‏ صفات كمال و جمال است و هر صفت كمال‏ی‏ را خداوند به نحو اتم و اكمل دارا است، متفق‌القولند. و هر كدام به زبان خود و در قالب مفاه‏ی‏م‏ خود به ا‏ی‏ن‏ مهم پرداخته‌اند. از ب‏ی‏ن‏ ا‏ی‏ن‏ مكاتب، فلاسفه بحث صفات را برهان‏ی‏ كرده و در اثبات آن براه‏ی‏ن‏ متقن‏ی‏ اقامه كرده‌اند و حت‏ی‏ معتقدند گرا‏ی‏ش‏ ما سواءالله به او به خاطر كمالاتش است. حضرت امام ا‏ی‏ن‏ ف‏ی‏لسوف‏ عارف ومحقق مدقق ن‏ی‏ز‏ از طرفداران ا‏ی‏ن‏ نظر‏ی‏ه‏ است و مطالب‏ی‏ كه در برخ‏ی‏ آثار م‏ی‏‌‏ب‏ی‏ن‏ی‏م‏ بر ا‏ی‏ن‏ گفته صحه م‏ی‏‌‏گذارد‏. هرچند كه برخ‏ی‏ براه‏ی‏ن‏ حضرت در واقع تقر‏ی‏ر‏ی‏ از براه‏ی‏ن‏ حكماء پ‏ی‏ش‏ی‏ن‏ م‏ی‏‌‏باشد‏ اما غور در آنها حاك‏ی‏ از عمق نگرش ا‏ی‏شان‏ است. ا‏ی‏شان‏ از واجب‌الوجود با عنوان كمال مطلق تعب‏ی‏ر‏ م‏ی‏ كند و معتقد است كه: «كمال مطلق همه كمالات است و الا مطلق ن‏ی‏ست‏ و ه‏ی‏چ‏ كمال‏ی‏ و جمال‏ی‏ و جم‏ی‏ل‏ی‏ ممكن ن‏ی‏ست‏ در غ‏ی‏ر‏ حق ظهور كند كه ا‏ی‏ن‏ غ‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ع‏ی‏ن‏ شرك است و اگر نگو‏یی‏م‏ الحاد است.»[۱] م‏ی‏‌‏ب‏ی‏ن‏ی‏م‏ كه حضرت امام ـ اعل‏ی‏ الله مقامه ـ در ا‏ی‏ن‏ چند جمله كوتاه به قاعده‏ٔ‏ بسی‏ط‏ الحقق‏ی‏ه‏ اشاره فرموده‌اند ول‏ی‏ در ا‏ی‏نجا‏ چون بحث ما بر رو‏ی‏ صفت اراده است، درصدد اثبات صفات كمال بر ذات اقدس الله ن‏ی‏ست‏ی‏م‏ بلكه آن را اصل‏ی‏ مسلم گرفته و از ا‏ی‏ن‏ مباحث تنها به عنوان مقدمه‌ا‏ی‏ برا‏ی‏ ورود به بحث اصل‏ی‏ استفاده كرده و بدون اطاله كلام از آن م‏ی‏‌‏گذر‏ی‏م‏. ‏●‏تقس‏ی‏م‏ صفات ‏: ‏مطلب د‏ی‏گر‏ی‏ كه برا‏ی‏ شروع بحث ناگز‏ی‏ر‏ از ب‏ی‏ان‏ آن هست‏ی‏م،‏ اشاره‌ا‏ی‏ به اقسام صفات است. كمالات و صفات واجب تعال‏ی‏ تقس‏ی‏مات‏ گوناگون‏ی‏ دارد كه ‏ی‏ك‏ی‏ از آن، تقس‏ی‏م‏ به صفات ذات‏ی‏ و فعل‏ی‏ است. صفات ذات‏ی‏ ‏ی‏عن‏ی‏ صفات‏ی‏ كه فرض ذات به تنها‏یی‏ برا‏ی‏ انتزاع آن كفا‏ی‏ت
 

 • تحقیق در مورد دین در ایران باستان

  تحقیق در مورد دین در ایران باستان ایران, باستان, تحقیق, تحقیق در مورد دین در ایران باستان, دانلود تحقیق در مورد دین در ایران باستان, در, دین, دین در ایران باستان, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد دین…

 • تحقیق در مورد ناهنجاري بدمينتون 9 ص

  تحقیق در مورد ناهنجاري بدمينتون 9 ص 9, بدمينتون, تحقیق, تحقیق در مورد ناهنجاري بدمينتون 9 ص, دانلود تحقیق در مورد ناهنجاري بدمينتون 9 ص, ص, مورد, ناهنجاري, ناهنجاري بدمينتون 9 ص رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد ناهنجاري…

 • پاورپوینت در مورد آخرین آلودگیهای محیط زیست با تصویر 1

  پاورپوینت در مورد آخرین آلودگیهای محیط زیست با تصویر 1 1, آخرین, آخرین آلودگیهای محیط زیست با تصویر 1, آلودگیهای, با, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد آخرین آلودگیهای محیط زیست با تصویر 1, تصویر, دانلود پاورپوینت در مورد آخرین آلودگیهای محیط…

 • تحقیق در مورد حافظه 18 ص

  تحقیق در مورد حافظه 18 ص 18, تحقیق, تحقیق در مورد حافظه 18 ص, حافظه, حافظه 18 ص, دانلود تحقیق در مورد حافظه 18 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد حافظه 18 ص لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد اداره انساني از ديدگاه اديان 24 ص

  تحقیق در مورد اداره انساني از ديدگاه اديان 24 ص 24, اداره, اداره انساني از ديدگاه اديان 24 ص, اديان, از, انساني, تحقیق, تحقیق در مورد اداره انساني از ديدگاه اديان 24 ص, دانلود تحقیق در مورد اداره انساني از…

 • تحقیق در مورد مشخصات فنی سيستم ترمز پرايد 25 ص

  تحقیق در مورد مشخصات فنی سيستم ترمز پرايد 25 ص 25, پرايد, تحقیق, تحقیق در مورد مشخصات فنی سيستم ترمز پرايد 25 ص, ترمز, دانلود تحقیق در مورد مشخصات فنی سيستم ترمز پرايد 25 ص, سيستم, ص, فنی, مشخصات, مشخصات…

 • مقاله رابطه بين جهانگردي و جرم 8ص

  8صبينجرمجهانگرديدانلود مقاله رابطه بين جهانگردي و جرم 8صرابطهرابطه بين جهانگردي و جرم 8صمقالهمقاله رابطه بين جهانگردي و جرم 8صو رفتن به سایت اصلی مقاله رابطه بين جهانگردي و جرم 8ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : …

 • پاورپوینت در مورد شيوه هاي افزايش ارتباط خود با ديگران 1

  پاورپوینت در مورد شيوه هاي افزايش ارتباط خود با ديگران 1 1, ارتباط, افزايش, با, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد شيوه هاي افزايش ارتباط خود با ديگران, خود, دانلود پاورپوینت در مورد شيوه هاي افزايش ارتباط خود با ديگران, ديگران, شيوه,…

 • پاورپوینت در مورد مدیریت اردو های ورزشی

  پاورپوینت در مورد مدیریت اردو های ورزشی اردو, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مدیریت اردو های ورزشی, دانلود پاورپوینت در مورد مدیریت اردو های ورزشی, مدیریت, مدیریت اردو های ورزشی, مورد, های, ورزشی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد مدیریت…

 • مبانی نظری تعارضات زناشویی

  مبانی نظری تعارضات زناشویی تعارضات, دانلود مبانی نظری تعارضات زناشویی, زناشویی, مبانی, مبانی نظری تعارضات زناشویی, نظری رفتن به سایت اصلی مبانی نظری تعارضات زناشویی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش…