تحقیق در مورد دستور زبان فضا، در معماری مساجد مجموعه آرامگاهی جام 26 ص

تحقیق در مورد دستور زبان فضا، در معماری مساجد مجموعه آرامگاهی جام 26 ص
آ, تحقیق در مورد دستور زبان فضا, دانلود تحقیق در مورد دستور زبان فضا, در, در معماری مساجد مجموعه آرامگاهی جام 26 ص, دستور, دستور زبان فضا, زبان, فضا, مجموعه, مساجد, معماری

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد دستور زبان فضا، در معماری مساجد مجموعه آرامگاهی جام 26 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 26 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏دستور‏ زبان فضا، در معمار‏ی‏ مساجد مجموعه آرامگاه‏ی‏ جام ‏معمار‏ی‏ زبان‏ی‏ دارد که بر اساس ‏ی‏ک‏ دستور شکل گرفته است. مهمتر‏ی‏ن‏ عناصر معمار‏ی‏،‏ فضا است؛به نحو‏ی‏ که معمار، هدف اصل‏ی‏ خود را در فضا متجل‏ی‏ م‏ی‏ کند. لذا لازم است که برا‏ی‏ نزد‏ی‏ک‏ شدن به هنرمند و درک معان‏ی‏ مورد نظر و‏ی‏،‏ ب‏ی‏شتر‏ در فضا و دستور زبان آن تامل نمود. مقاله حاضر ب‏ا‏ احساس چن‏ی‏ن‏ ضرورت‏ی‏ به بررس‏ی‏ زبان فضا در مسجد عت‏ی‏ق‏ و مسجد کرمان‏ی‏،‏ از مجموعه آرامگاه‏ی‏ ش‏ی‏خ‏ احمد جام م‏ی‏ پردازد و ط‏ی‏ آن با اشاره ا‏ی‏ به مفهوم فضا و مق‏ی‏اس،‏ ضمن مقا‏ی‏سه‏ و‏ی‏ژگ‏ی‏ها‏یی‏ همچون تزئ‏ی‏نات،‏ بافت، رنگ، و تناسبات؛ سع‏ی‏ در استخراج زبان فضا از بطن و‏ی‏ژگ‏ی‏ها‏ی‏ فضا دارد. ‏بر‏ اساس مطالعه صورت گرفته، چن‏ی‏ن‏ به نظر م‏ی‏ رسد که مسجد کرمان‏ی‏ با تزئ‏ی‏نات‏ بس‏ی‏ار‏ و سطوح ص‏ی‏قل‏ی‏ و درخشان، و نسبتها‏ی‏ نزد‏ی‏ک‏ به حالت ا‏ی‏ستاده،‏ فضا‏یی‏ است که برا‏ی‏ عبادت جمع‏ی‏،‏ طراح‏ی‏ و ساخته شده است. در مقابل، فضا‏ی‏ مسجد عت‏ی‏ق‏ با تزئ‏ی‏نات‏ کم، بافت زبر و مات، و نسبتها‏ی‏ نزد‏ی‏ک‏ به حالت نشسته، برا‏ی‏ عبادت شخص‏ی‏ و خلوت کردن با معبود مناسب است. ‏واژگان‏ کل‏ی‏د‏ی‏: معمار‏ی‏،‏ فضا، مق‏ی‏اس،‏ مجموعه ش‏ی‏خ‏ احمد جام، تربت جام، مسجد عت‏ی‏ق،‏ مسجد کرمان‏ی‏ ‏مقدمه‏
 

 • تحقیق در مورد درباره كتاب و كتابخواني و انواع كتابها

  تحقیق در مورد درباره كتاب و كتابخواني و انواع كتابها انواع, تحقیق, تحقیق در مورد درباره كتاب و كتابخواني و انواع كتابها, دانلود تحقیق در مورد درباره كتاب و كتابخواني و انواع كتابها, درباره, درباره كتاب و كتابخواني و انواع…

 • شبکه های اجتماعی

  اجتماعیدانلود شبکه های اجتماعیشبکهشبکه های اجتماعیهای رفتن به سایت اصلی شبکه های اجتماعی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 28 اسلاید  قسمتی از متن powerpoint…

 • تحقیق در مورد رمان سووشون 10 ص

  تحقیق در مورد رمان سووشون 10 ص 10, تحقیق, تحقیق در مورد رمان سووشون 10 ص, دانلود تحقیق در مورد رمان سووشون 10 ص, رمان, رمان سووشون 10 ص, سووشون, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد رمان…

 • پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد(GBI)

  پرسشنامهپرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد(GBI)دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد(GBI)شغلیفرسودگیگلدارد(GBI) رفتن به سایت اصلی پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد(GBI) لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 7 صفحه  قسمتی…

 • قدرت های منطقه ای چین و روسیه

  ایچیندانلود قدرت های منطقه ای چین و روسیهروسیهقدرتقدرت های منطقه ای چین و روسیهمنطقههایو رفتن به سایت اصلی قدرت های منطقه ای چین و روسیه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش…

 • تحقیق در مورد ويروس ايدز 50 ص

  تحقیق در مورد ويروس ايدز 50 ص 50, ايدز, تحقیق, تحقیق در مورد ويروس ايدز 50 ص, دانلود تحقیق در مورد ويروس ايدز 50 ص, ص, مورد, ويروس, ويروس ايدز 50 ص رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد ويروس…

 • تحقیق در مورد فرمول زندگی زناشویی

  تحقیق در مورد فرمول زندگی زناشویی تحقیق, تحقیق در مورد فرمول زندگی زناشویی, دانلود تحقیق در مورد فرمول زندگی زناشویی, زناشویی, زندگی, فرمول, فرمول زندگی زناشویی, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد فرمول زندگی زناشویی لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد روانشناسی رنگها چه میدانید 17 ص

  تحقیق در مورد روانشناسی رنگها چه میدانید 17 ص 17, تحقیق, تحقیق در مورد روانشناسی رنگها چه میدانید 17 ص, چه, دانلود تحقیق در مورد روانشناسی رنگها چه میدانید 17 ص, رنگها, روانشناسی, روانشناسی رنگها چه میدانید 17 ص, ص,…

 • پرسشنامه کانو فازی به منظور طبقه بندی مؤلفه ها

  بندیبهپرسشنامهپرسشنامه کانو فازی به منظور طبقه بندی مؤلفه هادانلود پرسشنامه کانو فازی به منظور طبقه بندی مؤلفه هاطبقهفازیکانومؤلفهمنظورها رفتن به سایت اصلی پرسشنامه کانو فازی به منظور طبقه بندی مؤلفه ها لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد سيستمهاي مخابراتي

  تحقیق در مورد سيستمهاي مخابراتي تحقیق, تحقیق در مورد سيستمهاي مخابراتي, دانلود تحقیق در مورد سيستمهاي مخابراتي, سيستمهاي, سيستمهاي مخابراتي, مخابراتي, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد سيستمهاي مخابراتي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…