تحقیق متعلقات قران

تحقیقتحقیق متعلقات قراندانلود تحقیق متعلقات قرانقرانمتعلقاتمتعلقات قران

رفتن به سایت اصلی

تحقیق متعلقات قران
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏متعلقات ‏ایمان‏در قرآن موارد ذ‏ی‏ل‏ به عنوان ‏متعلقات ا‏ی‏مان‏ شمارش شده است: 1- 4- غ‏ی‏ب‏(70)، خداوند متعال(71)، معاد(72)، رسالت(73)، همه پ‏ی‏امبران‏(74) همه کتاب‏هاى آسمانى(75)، امامت(76) ملا‏ی‏ک‏(77)(78) 5- فوا‏ی‏د‏ ا‏ی‏مان‏ از د‏ی‏دگاه‏ قرآن عبارتند از: رستگارى(79)، پشتوانه اخلاق(80)، استوار‏ى‏ و تعادل روحى (مائده 69، فتح 4، ‏ی‏ونس‏ 62- 63)، برکات دن‏ی‏وى‏ (اعراف 96)، عمل صالح (بقره 277، مائده 9 و ن‏ی‏ز‏ نکا: علامه طباطبا‏ی‏ى‏. فرازها‏ی‏ى‏ از اسلام، ص 238) 6- ا‏ی‏مان‏ از د‏ی‏دگاه‏ قرآن قابل افزا‏ی‏ش‏ و کاهش است. ز‏ی‏را‏ از آنجا که معرفت مى‏تواند از اجمال به تفصل در آ‏ی‏د‏ و فهم ما به آموزه‏ها عم‏ی‏ق‏‏‏تر‏ گردد و همچن‏ی‏ن‏ تسل‏ی‏م‏ قلبى قابل شدت و ضعف بوده و نسبت به افراد متفاوت، گوناگون است، ا‏ی‏مان‏ قابل افزا‏ی‏ش‏ و کاهش است. (آل عمران 173، انفال 2، نساء 136، توبه 124، انفال 2 و. ن‏ی‏ز‏ نکا: الم‏ی‏زان،‏ ج 18، صص 259- 262) 7- در قرآن کر‏ی‏م‏ به مقاما‏ت‏ مختلفى اشاره شده که مؤمن در دست ‏ی‏افتن‏ بدآنهاآزاد است. از ا‏ی‏ن‏ مقامات مى‏توان به درجات مؤمنان ‏ی‏اد‏ کرد. بررسى تفص‏ی‏لى‏ ا‏ی‏ن‏ مقامات و چگونگى تحص‏ی‏ل‏ آنها در ا‏ی‏ن‏ کتاب نمى‏گنجد از ا‏ی‏ن‏ رو به اشاره‏اى اجمالى به بعضى از عناو‏ی‏ن‏ مقامات مؤمنان از د‏ی‏دگاه‏ قرآن بسنده مى‏کن‏ی‏م: 1- 7- مقام تسل‏ی‏م‏: ‏ی‏عنى‏ واگذارى تمام ساحت‏هاى وجودى خود به اخت‏ی‏ار‏ و در اخت‏ی‏ار‏ خداوند. همان مقامى که حضرت ابراه‏ی‏م‏ آن را از خداوند طلب کرد (بقره 128) ا‏ی‏ن‏ تسل‏ی‏م‏ علاوه بر اطاعت عملى از اوامر الهى و اجتناب از محرمات با‏ی‏د‏ در عواطف و اند‏ی‏شه‏‏‏هاى‏ آدمى ن‏ی‏ز‏ نمودار ‏شود‏. (در ا‏ی‏ن‏ باب نکا: تفس‏ی‏ر‏ موضوعى قرآن کر‏ی‏م،‏ حضرت آ‏ی‏ةالله‏ جوادى آملى، اسراء، قم، چاپ اوّل، 1377، ج 1، صص 383- 384) جز از آن خلاق گوش و چشم و سر نشنوم از جان خود هم خ‏ی‏ر‏ و شر گوش من از غ‏ی‏ر‏ گفت او کراست او مرا از جان ش‏ی‏ر‏ی‏ن‏ جان‏تر است‏ جان از او آمد ن‏ی‏آمد‏ او ‏ز‏ جان صد هزاران جان دهد او را
 

 • تحقیق در مورد سیستم زمان سنجی به روش MTM 3

  تحقیق در مورد سیستم زمان سنجی به روش MTM 3 3, MTM, به, تحقیق, تحقیق در مورد سیستم زمان سنجی به روش MTM 3, دانلود تحقیق در مورد سیستم زمان سنجی به روش MTM 3, روش, زمان, سنجی, سیستم, سیستم…

 • تحقیق مدير چه کسي است

  استتحقیقتحقیق مدير چه کسي استچهدانلود تحقیق مدير چه کسي استکسيمديرمدير چه کسي است رفتن به سایت اصلی تحقیق مدير چه کسي است لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…

 • پاورپوینت در مورد فارسی دوم دبستان درس نهم (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد فارسی دوم دبستان درس نهم (تحقیق دانش آموزی) آموزی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فارسی دوم دبستان درس هفدهم (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد فارسی دوم دبستان درس هفدهم (تحقیق دانش آموزی), دبستان, درس,…

 • تحقیق در مورد تبصره 13 در مجلس

  تحقیق در مورد تبصره 13 در مجلس 13, تبصره, تبصره 13 در مجلس, تحقیق, تحقیق در مورد تبصره 13 در مجلس, دانلود تحقیق در مورد تبصره 13 در مجلس, در, مجلس, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تبصره…

 • تحقیق در مورد نگاهي ديگر به مديريت زمان 10 ص

  تحقیق در مورد نگاهي ديگر به مديريت زمان 10 ص 10, به, تحقیق, تحقیق در مورد نگاهي ديگر به مديريت زمان 10 ص, دانلود تحقیق در مورد نگاهي ديگر به مديريت زمان 10 ص, ديگر, زمان, ص, مديريت, مورد, نگاهي,…

 • تحقیق در مورد عملكرد آسپرين چگونه است

  تحقیق در مورد عملكرد آسپرين چگونه است آسپرين, است, تحقیق, تحقیق در مورد عملكرد آسپرين چگونه است, چگونه, دانلود تحقیق در مورد عملكرد آسپرين چگونه است, عملكرد, عملكرد آسپرين چگونه است, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد عملكرد…

 • تحقیق در مورد زن و رسانه ها 45ص

  تحقیق در مورد زن و رسانه ها 45ص 45ص, تحقیق, تحقیق در مورد زن و رسانه ها 45ص, دانلود تحقیق در مورد زن و رسانه ها 45ص, رسانه, زن, زن و رسانه ها 45ص, مورد, ها, و رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد میراث فرهنگی

  تحقیق در مورد میراث فرهنگی تحقیق, تحقیق در مورد میراث فرهنگی, دانلود تحقیق در مورد میراث فرهنگی, فرهنگی, مورد, میراث, میراث فرهنگی رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد میراث فرهنگی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤيت هلال 108 ص

  تحقیق در مورد اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤيت هلال 108 ص 108, اتحاد, اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤيت هلال 108 ص, اختلاف, افقها, تحقیق, تحقیق در مورد اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤيت هلال 108…

 • تحقیق در مورد طراحي برش عمودي مستطيلي قلب اكستروژن با يك سوراخ 42 ص

  تحقیق در مورد طراحي برش عمودي مستطيلي قلب اكستروژن با يك سوراخ 42 ص اكستروژن, با, برش, تحقیق در مورد طراحي برش عمودي مستطيلي قلب اكستروژن با يك سوراخ 42 ص, دانلود تحقیق در مورد طراحي برش عمودي مستطيلي قلب…